|
นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก หรือ KPI (Key Performance Indicator) เป็นการวัดความก้าวหน้าของการบรรลุปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ หรือผลสัมฤทธิ์ขององค์กร โดยเทียบผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐานหรือเป้าหมายที่ตกลงกันไว้ องค์กรสามารถใช้ผลของการวัดและการประเมินความก้าวหน้าของการบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร
แบบประเมินประสิทธิภาพ ความพึงพอใจและความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
โปรแกรมบริหารความเสี่ยงคณะแพทยศาสตร์
โปรแกรมบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษา
รายงานการประชุม
ภารกิจผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์
Online : 2 คน
You're visitor number
 
 รวมข่าวทั้งหมด
 
ค้นหาข่าว

   ประชาสัมพันธ์ภายใน
ประกาศเรื่อง การขอใช้บริการอาคารจอดรถคณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร 27 มิ.ย. 57
Take My Hand and Let"s Walk Together ... To Our Vision 3 ก.ย. 57
ขอเชิญเข้าประชุมวิชาการ การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ประจำปี 2557 31 ส.ค. 57
ขอเชิญร่ับฟังเสวนา เรื่อง อาการเจ็บแน่นหน้าอกและกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 31 ส.ค. 57
ขอเชิญร่วมชมและเชียร์ การแข่งขัน "กีฬาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์" 31 ส.ค. 57
ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการศัลยกรรมประจำปี 2557 "ห่างไกล คมมีด" เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทางศัลยกรรมในนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 22 ส.ค. 57
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ ศัลยกรรมประจำปี 2557 “ห่างไกล คมมีด” เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทางศัลยกรรมในนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 5 ส.ค. 57
ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มน. และผู้รับบริการ รพ.มน. เข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 5 ส.ค. 57
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมป้องกันอัคคีภัย และซ้อมแผนการเคลื่อนย้ายเมื่อเกิดอัคคีภัย ประจำปี 2557 31 ก.ค. 57
ภาควิชาอายุรศาสตร์ รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 24 ก.ค. 57
ขอเชิญอาจารย์ นิสิต บุคลากร และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Transformative Education ครั้งที่ 8 "สติ และ Stress" 22 ก.ค. 57
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเผยแพร่การบริการวิชาการสัญจรสู่ผู้ปฏิบัติ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2557 15 ก.ค. 57
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2556 15 ก.ค. 57
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ประจำปี 2558 จำนวน 48 อัตรา 2 ก.ค. 57
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีไหว้ครูคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 23 มิ.ย. 57
ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษ การขับเคลื่อนงานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R) 16 มิ.ย. 57
ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ IV Care for Nurse 9 มิ.ย. 57
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานและผลงานเพื่อกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น 9 มิ.ย. 57
หน่วยไตเทียม ภาควิชาอายุรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการชะลอการเสื่อมของไตในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 5 มิ.ย. 57
ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูความรู้ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง 5 มิ.ย. 57
ขอเชิญประชุมวิชาการธาลัสซีเมียภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 12 4 มิ.ย. 57
ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมโครงการประชุมฟื้นฟูวิชาการทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 28 พ.ค. 57
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีวิสัญญีนเรศวร Transformative Learning in Anesthesiology 28 พ.ค. 57
งานแพทยศาสตร์ศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ขอเรียนเชิญบุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาอาจารย์ หัวข้อ "ความเสี่ยงทางการศึกษา" 26 พ.ค. 57
ขอเรียนเชิญอาจารย์แพทย์เสนอชื่อสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 20 พ.ค. 57
ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 12 พ.ค. 57
รพ.มน.เชิญตรวจรักษาผ่าตัด โรคหูน้ำหนวก 2 พ.ค. 57
ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการพฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ 2 พ.ค. 57
ประกาศ เรื่อง การตรวจสุขภาพร่างกายนิสิต 2 พ.ค. 57
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ตรวจคัดกรองจอประสาทตาเสื่อม 2 พ.ค. 57
ขอเชิญบุคลากรและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ เรื่องเล่าดีๆจากอกแม่ 11 เม.ย. 57
ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการคลองสวยน้ำใสร่วมมือร่วมใจคืนชีวิตให้คลองหนองเหล็ก และ สงกรานต์คณะแพทยศาสตร์ 17 มี.ค. 57
คณะแพทยศาสตร์ มน. ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Portfolio reflection and outcome base assessment 11 มี.ค. 57
ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูความรู้บุคลากรด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 6 มี.ค. 57
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ “กระดูกผุ กระดูกพรุน รู้ได้อย่างไร” 27 ม.ค. 57
ขอเชิญบุคลากร และนิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมพิธีเปิด "สวนสุภรณ์" 14 ม.ค. 57
ร่วมค้นหา 20 คนดี เพื่อเป็นศรีแก่ 20 ปี คณะแพทยศาสตร์ 25 ธ.ค. 56
ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร เข้าร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ Green Party 20 ธ.ค. 56
ขอเรียนเชิญบุคลากรคณะเเพทยศาสตร์ ม.นเรศวร เข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติวันพ่อ ประจำปี2556 3 ธ.ค. 56
ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมอบรม UpToDate Demo 19 พ.ย. 56
ขอเชิญตรวจคัดกรองปัญหาสายตา 20 คนต่อวัน ฉลอง 20 ปี คณะแพทยศาสตร์ มน. 11 พ.ย. 56
ขอเชิญบุคลากรคณะเเพทยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อก้าวเข้าสู่ AEC 8 พ.ย. 56
ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร เข้าร่วมกิจกรรม AF: Anti Fat #Season 3 ภารกิจพิชิตอ้วนพิชิตพุง Fat Fighter 1 พ.ย. 56
Download ตราสัญลักษณ์ (LOGO) ในโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร 28 ต.ค. 56
กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2556 24 ต.ค. 56
ขอเชิญร่วมถวายราชสดุดี เนื่องใน "วันมหิดล" ประจำปี 2556 4 ก.ย. 56
ศูนย์โรคหัวใจภาคเหนือตอนล่าง คณะแพทย์ มน. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการศูนย์โรคหัวใจ ประจำปี 2556 4 ก.ย. 56
ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษา การดูงาน ประเทศออสเตรเลีย 28 ส.ค. 56
ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย เข้าร่วมรับฟังบรรยายหัวข้อ "HLA101-basic concepts, test methods, and procedures involved" 16 ส.ค. 56
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง 16 ส.ค. 56
ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์เข้าร่วมโครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ หัวข้อ "พฤติกรรมบริการและการทำงานเป็นทีม" 1 ส.ค. 56
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้จัดจำหน่ายอาหาร (ประเภทอีสาน ส้มตำ ยำ) 24 ก.ค. 56
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาวิชาการธรรมะกับชีวิต เรื่อง 1 พระอาจารย์ 9 มารร้าย ปิดอบายใน 1 พรรษา 24 ก.ค. 56
ธนาคารเลือด รพ.มน. ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ณ คณะสหเวชศาสตร์ 18 ก.ค. 56
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการศัลยกรรมประจำปี เรื่อง ความลับ "หลังคมมีด" 17 ก.ค. 56
ขอเชิญศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์และผู้สนใจทุกท่าน ร่วมชมคอนเสิร์ตการกุศล "พี่น้องร้องเพลงรัก 23-45" โดย “ป็อบ ปองกูล” และ “วงแคลอรี่ บลา บลา” 10 ก.ค. 56
ขอเชิญประชุมวิชาการ เรื่อง “Neuropathic Pain: Never too late to heal” 9 ก.ค. 56
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ Luminex Technology from Merck Millipore 1 ก.ค. 56
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศแพทย์และหลักสูตรพัฒนาอาจารย์แพทย์ ประจำปี 2556 1 ก.ค. 56
ขอเชิญประชุมวิชาการ การพัฒนาคุณภาพระดับภาค ภาคเหนือตอนล่าง (Regional Forum) 27 มิ.ย. 56
การประชุมฟื้นฟูความรู้วิชาการทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 11 มิ.ย. 56
ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2556 ณ วัดใหม่ปลายห้วย จ.พิจิตร 27 พ.ค. 56
รพ.มน. ร่วมใจต้านภัยบุหรี่ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 27 พ.ค. 56
ขอเชิญนิสิตแพทย์ทุกชั้นปี อาจารย์แพทย์ และศิษย์เก่าทุกคน เข้าร่วมงาน "ประเพณีรับน้องเข้าวัง" 21 พ.ค. 56
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม นิติเวชศาสตร์สำหรับบุคลากรภายใน รพ.มน. 20 พ.ค. 56
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA สำหรับบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 1 20 พ.ค. 56
ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมวิชาการ การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 14 พ.ค. 56
ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมวิชาการ เรื่อง การใช้ยาในเด็ก สตรีมีครรภ์ และผู้สูงอายุ 14 พ.ค. 56
ขอเชิญพบกับกิจกรรมที่น่าสนใจ ในโครงการคุณพ่อคุณแม่คุณภาพ 14 พ.ค. 56
ขอเชิญบริจาคข้าวสารอาหารแห้ง ให้น้องๆ ณ มูลนิธิบ้านร่มพระคุณ 3 พ.ค. 56
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุม เรื่อง การดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด 9 เม.ย. 56
ขอเชิญร่วมจัดส่งรายชื่อศิษย์เก่าเพื่อจัดทำหนังสือ "108 Stories ศิษย์เก่าคนดีจิตอาสา" ประจำปี 2556 5 เม.ย. 56
ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังบรรยาย การประกาศใช้ SOPs ฉบับสมบูรณ์ และ วิธีปฏิบัติในการกรอกแบบฟอร์มเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (แบบใหม่) 20 มี.ค. 56
ขอเชิญประชุมวิชาการ ออร์โธปิดิกส์ในทางเวชปฏิบัติทั่วไป 20 มี.ค. 56
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ คณะแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ 2556 20 มี.ค. 56
แผนอัคคีภัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 19 มี.ค. 56
ขอเชิญหญิงตั้งครรภ์ คุณแม่หลังคลอดและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการคุณพ่อคุณแม่คุณภาพ 7 13 มี.ค. 56
ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2556 28 ก.พ. 56
ขอเชิญร่วมประชุมผู้ปกครองนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2556 28 ก.พ. 56
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเอกสารด้วยการจัดเก็บและทำลาย 28 ก.พ. 56
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ การพัฒนาความรู้และการสร้างเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาทางระบบหายใจ 28 ก.พ. 56
เอกสารประกอบการสัมมนา บริหารพัสดุให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 28 ก.พ. 56
ขอเชิญเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมและงานคุณภาพทางการพยาบาล ประจำปี 2556 7 ก.พ. 56
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายเด็กโรคหืด (Asthma Camp) ครั้งที่ 6 7 ก.พ. 56
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "รับน้องส่งพี่ สานไมตรีแพทย์ มน." 7 ก.พ. 56
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม Transformative education series ครั้งที่ 5 เรื่อง Stress-Embracing Failure 31 ม.ค. 56
ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมอบรม วางแผนและวิเคราห์อัตรากำลัง 23 ม.ค. 56
ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมอบรมสัมมนา เรื่อง บริหารพัสดุให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 23 ม.ค. 56
ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ทุกท่านเข้าร่วมงานปีใหม่ 20 ธ.ค. 55
การรับสมัครแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลประจำปี 2556 17 ธ.ค. 55
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Transformative Education series ครั้งที่ 4 Understanding and Compassion : turning to one another 7 ธ.ค. 55
ขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ.ดร.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มน. ได้รับรางวัลไชยานุภาพ 7 ธ.ค. 55
ประชาสัมพันธ์ สรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 6 ธ.ค. 55
กำหนดการพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร และ แสดงความยินดีแก่บัณฑิต ประจำปี 2555 14 พ.ย. 55
ขอเชิญอาจารย์แพทย์ และนิสิตแพทย์ทุกท่าน คัดเลือก/เสนอรายชื่อหนังสือ เข้าสำนักหอสมุด ในงาน NU Book Fair 9 พ.ย. 55
ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติวันปิยมหาราช 19 ต.ค. 55
ขอเชิญบุคลากร นิสิต และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Global Hand Washing Day 19 ต.ค. 55
ขอเรียนเชิญอาจารย์ นิสิต บุคลากร และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม Transformative Education Series ครั้งที่ 3 “Happiness is here and now” Positive Psychology and The Science of The Buddha : Theory to Practice 17 ต.ค. 55
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้ช่วยเหลือคนไข้ รุ่นที่ 6 15 ต.ค. 55
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 4 ต.ค. 55
ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Access Physiotherapy ฐานข้อมูล McGraw - Hill : eBook Library และฐานข้อมูล Clinical Key 3 ต.ค. 55
ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม Transformative Education and Deep Learning 2 ต.ค. 55
สัมภาษณ์แพทย์ใช้ทุน รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 (รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ประจำปี 2556 จำนวน 27 อัตรา) 1 ต.ค. 55
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการศูนย์โรคหัวใจ 17 ก.ย. 55
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ 17 ก.ย. 55
ขอเชิญบุคลากรและนิสิตแพทย์ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการสร้างเสริมสุขภาพด้านจิตใจนิสิตเพื่อเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม 14 ก.ย. 55
ขอเชิญเข้ารับการอบรม การใช้ฐานข้อมูล MD-Consult ผ่านเครื่องมือ iPhone, Android และ Blackberry 11 ก.ย. 55
ขอเชิญเข้ารับการอบรม การใช้ฐานข้อมูล Up To Date ผ่านเครื่องมือ iPad, iPod, iPhone, Blackberry, Android และ Notebook 11 ก.ย. 55
กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2554 10 ก.ย. 55
การแต่งกายของนิสิตชายที่ประสงค์จะแต่งกายเป็นหญิงในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 6 ก.ย. 55
ขอเชิญเข้าร่วม “กีฬาเข็มสัมพันธ์ (Syringes Games) ครั้งที่ 25 เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันผลิตแพทย์ 20 ส.ค. 55
ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ทุกท่าน ร่วม "ซ้อมแผนอัคคีภัย" 6 ส.ค. 55
ขอเชิญอาจารย์แพทย์เข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการ การจัดการความรู้ด้านงานวิจัย "Key success in Clinical Research for medical staff" 6 ส.ค. 55
งานบริการสุขภาพปฐมภูมิ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม IRBM ระบบบริหารแผนงานแบบบูรณาการและระบบประเมินผลสัมฤทธิ์ 6 ส.ค. 55
ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ทุกท่านร่วมพิธีเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ 6 ส.ค. 55
ขอเรียนเชิญแพทย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการภาควิชาอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 1 Update in Medical 13 ก.ค. 55
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ สมองอัจฉริยะ ตั้งอยู่ในสรีระที่ อ่อนแอ 12 ก.ค. 55
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ การดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน 12 ก.ค. 55
ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมวิชาการ การใช้ยาในเด็ก สตรีมีครรภ์ และผู้สูงอายุ 12 ก.ค. 55
ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม การจัดการเพื่อลดความคลาดเคลื่อนทางยา 12 ก.ค. 55
ขอเชิญร่วมอบรมโครงการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ 10 ก.ค. 55
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งฯ 6 ก.ค. 55
ขอเชิญนิสิตทุกท่าน เข้าร่วมสนุกกับกิจกรรม อบรมอาสาสมัครนิสิตเพื่อสุขภาพเพื่อเพื่อนและชุมชน 29 มิ.ย. 55
ขอเรียนเชิญแพทย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการภาควิชาอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 1 : Update in Medical 15 มิ.ย. 55
ภาควิชารังสีวิทยา ม.นเรศวร ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ CT of Trauma 5 มิ.ย. 55
รับสมัครบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อรอรับทุนศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา(นอกเวลาราชการ) ประจำปี 2555 31 พ.ค. 55
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรม การคิดอย่างเป็นระบบ Systems Thinking 10 พ.ค. 55
ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ สายบริการสุขภาพและสายสนับสนุน เข้าร่วมอบรม Service Mind ในโครงการอบรม พฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ 10 พ.ค. 55
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการธาลัสซีเมียภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 10 2 พ.ค. 55
กำหนดการโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2554 2 พ.ค. 55
ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ร่วมรดน้ำดำหัวผู้บริหารและคณาจารย์อาวุโส เทศกาลวันสงกรานต์ ปี 2555 5 เม.ย. 55
ขอเชิญร่วมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2555 29 มี.ค. 55
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน รุ่นที่ 1-2 15 มี.ค. 55
ขอเชิญประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยา เรื่อง Common Practice of Peripheral Nerve Blocks for Anesthesiologists (สำหรับวิสัญญีแพทย์) และ Anesthesia and Co-Existing Disease (สำหรับวิสัญญีแพทย์และวิสัญญีพยาบาล) 14 มี.ค. 55
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง “ How/What to do for sowing the seeds of research minds in Faculty of medicine’’ 14 มี.ค. 55
ขอเชิญร่วมซ้อมเพลงเชียร์ การแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2555 14 มี.ค. 55
การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 6 มี.ค. 55
มูลนิธิ รพ.มน. ขอเชิญเข้าร่วมรับชมคอนเสิร์ตการกุศล Jazz For Life CANCER แจ๊สเพื่อชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง 4 ม.ค. 55
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ประจำปี 2555 (รอบ 2) จำนวน 20 อัตรา (ขยายเวลารับสมัคร) 21 ธ.ค. 54
กำหนดการปีใหม่ 19 ธ.ค. 54
เปลี่ยนแปลงการอบรม"เทคนิคการทำงานให้เหนือความคาดหวัง รุ่น3" 19 ธ.ค. 54
ขอเชิญอบรมให้ความรู้ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) เรื่อง TQA Criteria Overview 13 ธ.ค. 54
รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ชั้นปีที่ 2-3 ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ จำนวน 1 อัตรา 6 ธ.ค. 54
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ประจำปี 2555 (รอบ 2) จำนวน 20 อัตรา 25 พ.ย. 54
กำหนดการเยี่ยมสำรวจเพื่อ surveillance โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 25 พ.ย. 54
การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารให้แก่แพทย์ทุนรัฐบาล 21 พ.ย. 54
ขอเชิญบุคลากร ม.นเรศวร เจาะเลือดคัดกรอง และรับฟังการบรรยายเรื่อง "มหันตภัยเงียบ มะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรัง" 21 พ.ย. 54
ขอเชิญเข้าร่วมงานตลาดนัดวันเบาหวาน ปี2 10 พ.ย. 54
ขอเชิญหัวหน้าศูนย์ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานและบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมอบรมหัวข้อมูล " พัฒนาระบบการทำงานและตัวชี้วัดผลงาน" 20 ต.ค. 54
กำหนดการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร และแสดงความยินดีแก่บัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2553 18 ต.ค. 54
ขอเชิญร่วมงาน วันล้างมือโลก Global Hand Washing Day 10 ต.ค. 54
กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีพุทธศักราช 2554 10 ต.ค. 54
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบกองทุนอุทยานสมเด็จพระนเรศวร 29 ก.ย. 54
สมาคมแพทย์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ขอเชิญฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 12 รายการ 27 ก.ย. 54
ขอเชิญชมงานเวิลด์ไดแด็ค เอเซีย (Worlddidac Asia)ครั้งที่4 23 ก.ย. 54
กระทรวงศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม สาธารณรัฐออสเตรียเปิดรับสมัครทุนการศึกษาและวิจัย 22 ก.ย. 54
ขอเชิญประชุมวิชาการ การพัฒนาศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยที่ได้เคมีบำบัดและรังษีรักษา 20 ก.ย. 54
ขอเชิญประชุมวิชาการ การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจที่ได้รับยา Warfarin 20 ก.ย. 54
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา/ทุนฝึกอบรมของ East-West Center ( EWC ) 5 ก.ย. 54
หลักสูตรอบรมสัมมนาประจำเดือนกันยายนและพฤศจิกายน 2554 (ฉบับที่2) 5 ก.ย. 54
ขอแสดงความยินดีกับ นายแพทย์อาทิตย์ เหล่าเรืองธนา ที่ได้ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์) 31 ส.ค. 54
หลักสูตรอบรมสัมมนาประจำเดือนกันยายนและพฤศจิกายน 2554 30 ส.ค. 54
ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 26 ส.ค. 54
ขอเรียนเชิญรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาค และอาจารย์ผู้สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายและประชุมกลุ่มย่อยในกลยุทธ์ “อาจารย์พร้อมนำศิษย์” 16 ส.ค. 54
ขอเรียนเชิญหัวหน้างานจากทุกหน่วยงาน เข้าร่วมฟังบรรยายและประชุมกลุ่มย่อยในกลยุทธ์ “ที่ทำงานสร้างสุข” 16 ส.ค. 54
ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปี 2554 10 ส.ค. 54
ข่าวประชาสัมพันธ์โปรแกรมอบรม ส.ค.-ก.ย. 54 10 ส.ค. 54
ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ทุกท่านร่วมพิธีเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ 8 ส.ค. 54
ขอเชิญชวนชาวคณะแพทยศาสตร์ฝึกพูดการสนทนาภาษาอังกฤษแบบง่าย Communication Skill 26 ก.ค. 54
ประชาสัมพันธ์โปรแกรมอบรม ก.ค.-ส.ค. 54 26 ก.ค. 54
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมให้ความรู้เพื่อลดความคลาดเคลื่อนทางยาในกลุ่มยาที่มีความเสี่ยงสูง 22 ก.ค. 54
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเมื่อยาเคมีบำบัด หก ตก แตก 22 ก.ค. 54
ขอเชิญร่วมอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพแพทย์ใช้ทุน แพทย์ผู้รับผิดชอบงานจ่ายยาต้านไวรัส และเภสัชกรที่รับผิดชอบงานบริหารคลังยา 14 ก.ค. 54
ขอเชิญอบรมสัมมนาเรื่อง บริหารพัสดุให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 29 มิ.ย. 54
งานสนับสนุนวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นำสโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษา และโครงการศึกษาดูงานสโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษา 23 มิ.ย. 54
งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มน. ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2554 23 มิ.ย. 54
ประกาศสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การรับสมัครนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร 23 มิ.ย. 54
ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมอบรมหลักสูตรโครงการพัฒนาบุคลากร จากสถานการศึกษาต่อเนื่อง ม.น. 16 มิ.ย. 54
การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์ 7 มิ.ย. 54
ประชาสัมพันธ์ สัปดาห์ตรวจสุขภาพประจำปีบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2554 2 มิ.ย. 54
ประชาสัมพันธ์โปรแกรมอบรม เดือน มิ.ย.-ก.ค. 54 และทุนการศึกษา 1 มิ.ย. 54
ประชาสัมพันธ์การสั่งจองชุดครุย นิสิตแพทย์ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2553 1 มิ.ย. 54
เชิญร่วมแข่งขันจักรยานแรลลี่ BIKE RALLY 2011 9 พ.ค. 54
กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2553 26 เม.ย. 54
ผลการคัดเลือกนิสิตดีเด่นและนิสิตยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2553 5 เม.ย. 54
ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยสาสตร์ เข้าร่วมการพัฒนาบุคลากรด้านการบริการ 31 มี.ค. 54
กำหนดการและรายชื่อผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่คณะแพทยศาสตร์ วันที่1-8 เมษายน 2554 31 มี.ค. 54
ประชาสัมพันธ์การขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำหรับเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ 30 มี.ค. 54
นัดแรกเปิดสนามสีฟ้า กีฬาสีสานสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2554 23 มี.ค. 54
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน หัวข้อ "การเดินทางของใจที่เที่ยงแท้" 1 มี.ค. 54
ทุนการศึกษาจากสถาบันชั้นนำของสหราชอาณาจักรทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก 24 ก.พ. 54
ขอเชิญอบรมมาตรฐานการบริการด้านสุขภาพโดยศูนย์ฝึกอบรมมาตรฐานการบริการด้านสุขภาพระดับสากลแห่งประเทศไทย(TITC) 24 ก.พ. 54
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ 22 ก.พ. 54
Academia Sinica ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก 21 ก.พ. 54
ขอเชิญเข้ารับฟังรายละเอียดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ 21 ก.พ. 54
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมภาษาฝรั่งเศส 21 ก.พ. 54
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ จัดประชุมวิชาการ Comprehensive Technique in Primary TKA 6 ก.พ. 54
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ภายในประเทศภายใต้ทุนโครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่มประจำปี 2554 4 ก.พ. 54
ขอเชิญแพทย์ นิสิตแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง Cardiac Rehabilitation เวชศาสตร์ฟื้นฟูโรคหัวใจ 1 ก.พ. 54
พิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 31 ม.ค. 54
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลแผลแบบสมัยใหม่ “New concept of wound care” 25 ม.ค. 54
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Basic Abdominal Untrasound: What general practitioner should know 24 ม.ค. 54
การจัดทำผลงานเพื่อเข้าสู้ตำแหน่งวิชาการ 21 ม.ค. 54
โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย(R2R)ครั้งที่ 3 21 ม.ค. 54
หลักสูตรการอบรม"ศิลปะการวางตนของคนทำงานเพื่อการบริการที่มีคุณภาพ"(หลักสูตรที่2) 21 ม.ค. 54
หลักสูตรการอบรม"เทคนิคการพูดในที่ชุมขนและศิลปะการเป็นพิธีกร"(หลักสูตรที่1) 21 ม.ค. 54
ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ เรื่อง “เส้นทางสู่ความก้าวหน้าตำแหน่งทางวิชาการ” 18 ม.ค. 54
กำหนดการ ครบรอบ 17 ปี การก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ 17 ม.ค. 54
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาการจัดการความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพกับโรงเรียนแพทย์ 14 ม.ค. 54
หลักสูตรอบรม-สัมมนา ประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 54 13 ม.ค. 54
ขอเชิญน้องๆนิสิตแพทย์ เลือกตั้งนายกองค์การนิสิตและนายกสโมสรนิสิต 10 ม.ค. 54
กำหนดการงานปีใหม่ 2554 6 ม.ค. 54
“สิ่งเล็กๆที่มอบให้...ดูยิ่งใหญ่ด้วยรอยยิ้ม” 5 ม.ค. 54
ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ร่วมงานปีใหม่ 2554 "MED NEW YEAR COLORFUL PARTY" 29 ธ.ค. 53
ขอเชิญอาจารย์แพทย์ นิสิตแพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้สนใจร่วมนิทรรศการงานแสดงหนังสือทางการแพทย์และไม่ใช่ทางการแพทย์ 29 ธ.ค. 53
สำนักงานก.พ.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี2554(ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) 28 ธ.ค. 53
ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ทุกท่านร่วมใช้สิทธิ์ vote ที่สุดแห่งปี 28 ธ.ค. 53
ขอเชิญบุคลากรทุกท่าน ไขข้อข้องใจในนโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 24 ธ.ค. 53
ขอเชิญบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการชี้แจง เรื่องการปรับระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา จากระบบซีสู่ระบบแท่ง 24 ธ.ค. 53
ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมรางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA (Thailand Quality Award) 24 ธ.ค. 53
ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ทุกท่านเข้าร่วมโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ครั้งที่2 หัวข้อ"การนำเสนอโครงร่างวิจัย" 21 ธ.ค. 53
หลักสูตรอบรม-สัมมนา ประจำเดือน ธันวาคม 2553 - มกราคม 2554 8 ธ.ค. 53
ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านประจำปีการศึกษา 2554 8 ธ.ค. 53
ขอเชิญบุคลากรใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภาฯ 2 พ.ย. 53
ม.นเรศวร เปิดรับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวรและกรรมการสภาฯ 2 พ.ย. 53
ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ทุกท่านเข้าร่วมโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ครั้งที่1 หัวข้อ"การจัดทำโครงร่างการวิจัย" 20 ต.ค. 53
หลักสูตรอบรมและสัมมนา ประจำเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2553 12 ต.ค. 53
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรและนิสิต คณะแพทยศาสตร์ทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการอธิบายวิธีการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ 8 ต.ค. 53
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมองแบบครบวงจรระดับเครือข่าย รพ.มน. 8 ต.ค. 53
ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ทุกท่านร่วมพิธีเทิดพระเกียรติวันปิยมหาราช 6 ต.ค. 53
รับสมัครแพทย์ใช้ทุนเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางด้านจิตเวช ประจำปี 2554 4 ต.ค. 53
เชิญบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมประชุมบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 4/2553 22 ก.ย. 53
ขอเชิญร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยนเรศวร 22 ก.ย. 53
ประชาสัมพันธ์อบรม สัมมนา หลักสูตร จำนวน 4 ฉบับ 22 ก.ย. 53
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 6 ก.ย. 53
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธืและเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรผู้กระทำความดีเพื่อสังคมรับรางวัล มีชัย วีระไวทยะ โดยการสนับสนุนของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2553(ปีที่4) 16 ส.ค. 53
ขอความร่วมมือเผยแพร่และเชิญชวนผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็น "ผู้หญิงเก่ง 2554" 16 ส.ค. 53
การคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น 16 ส.ค. 53
ขอเชิญหัวหน้าศูนย์ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย ร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพหัวหน้างาน ในหัวข้อ"การบริหารและพัฒนาผลการปฏิบัติงาน" 16 ส.ค. 53
ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนิสิตแพทย์ เข้าร่วมแข่งขันเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ในเย็นวันที่ 10 ส.ค. 53 10 ส.ค. 53
ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์และผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมวิชาการให้ความรู้เกี่ยวกับ เรื่อง เลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดและอาการปวดท้องประจำเดือน 30 ก.ค. 53
หลักสูตรอบรม-สัมมนา ประจำเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 28 ก.ค. 53
ประกาศ การจัดสรรทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 22 ก.ค. 53
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อ ประจำปี 2553 19 ก.ค. 53
ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม “ผู้บริหารสัญจร” มหาวิทยาลัยนเรศวร 12 ก.ค. 53
ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ทุกท่านร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง ลดพุง...ลดโรค 6 ก.ค. 53
จดหมายข่าวกองกลาง ฉบับที่ 79 - จรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2553 6 ก.ค. 53
ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ทุกท่านเข้าร่วมโครงการอบรมปฎิบัติการการจัดทำ Functional Competency 1 ก.ค. 53
สัมมนา หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลตำรงตำแหน่งทางวิชาการ 30 มิ.ย. 53
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับเครือข่ายและรับฟังผลการประเมินตนเอง 22 มิ.ย. 53
ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง"มะเร็งเต้านมและการตรวจเต้านมด้วยตนเอง" 22 มิ.ย. 53
โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยานเรศวร 17 มิ.ย. 53
ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ทุกท่านร่วม “พัฒนาชีวิตด้วยจิตภาวนา” โครงการพัฒนาจิตเพื่อพัฒนางาน ในวันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2553 ณ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ สวนพุทธรรมเวฬุวัน วัดวังหิน จ.พิษณุโลก 17 มิ.ย. 53
โครงการตามแผนดำเนินงาน แผนกลยุทธ์ ตามนโยบายของอธิการบดี ประจำปี พ.ศ.2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร 7 มิ.ย. 53
งานกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครรับทุนการศึกษา ประจำปี 2553 24 พ.ค. 53
หน่วยฝึกอบรมและการสอนสองภาษา ไทย-ฝรั่งเศส เปิดอบรมภาษาฝรั่งเศษเบื้องต้น สำหรับบุคลากร 21 พ.ค. 53
คณะแพทยศาสตร์ขอเชิญบุคลากรร่วมกิจกรรมแบ่งปันน้ำใจ “โครงการต้นกล้าเพื่อน้อง” 19 พ.ค. 53
นโยบายการป้องกันและระงับอัคคีภัยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 17 พ.ค. 53
กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 11 พ.ค. 53
ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ร่วมการแข่งขันจักรยานแรลลี่ ชิงถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 11 พ.ค. 53
ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ร่วมเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร 10 พ.ค. 53
ประกาศรับสมัครบุคลากรสายบริการเพื่อรับทุนศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา(นอกเวลาราชการ) 30 เม.ย. 53
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และทุนผู้ช่วยวิจัยตามโครงการวิจัยปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) 31 มี.ค. 53
ขอเชิญน้องๆ คุณหนู เข้าร่วมโครงการ “ค่ายเด็กโรคหืด (Asthma camp) ครั้งที่ 3” 31 มี.ค. 53
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2553 วันศุกร์ที่ 12 มี.ค. นี้ 10 มี.ค. 53
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ... (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ... และ (ร่าง) ประกาศที่เกี่ยวข้อง ภายในวันจันทร์ที่ 15 มี.ค. นี้ 10 มี.ค. 53
หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553(รอบที่2) 9 มี.ค. 53
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบันมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2553 9 มี.ค. 53
ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการจัดทำแผนอัคคีภัยย่อยระดับหน่วยงานให้แล้วเสร็จภายใน 15 มี.ค.53 2 มี.ค. 53
ขอเชิญนิสิตและบุคลากรที่มิใช่อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ ยื่นแบบเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2553 2 มี.ค. 53
ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ 2 ก.พ. 53
ข่าวประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม สัมมนา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2553 2 ก.พ. 53
ค่ายเส้นทางสู่ฝันเพื่อวันเป็นหมอ ครั้งที่11 29 ม.ค. 53
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) 29 ม.ค. 53
คณะผู้บริหารและทีม HACC : NU ตรวจเยี่ยมหน่วยงานต่างๆ ก่อนการตรวจประเมินคุณภาพโรงพยาบาล 22 ม.ค. 53
แนวทางการจัดการขยะ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 20 ม.ค. 53
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประกวด “PCT มือสะอาด เก็บแต้มก่อนและหลังทำ” 20 ม.ค. 53
ขอเชิญชวนร่วมจัดส่งผลงานเพื่อเข้าคัดเลือกบุคลากรดีเด่นและหน่วยงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2552 คณะแพทยศาสตร์ 11 ม.ค. 53
การเปิดรับสมัครทุน คปก รุ่นที่ 13 6 ม.ค. 53
ฟุตบอลภายในรอบตัดเชือก 25 ธ.ค. 52
ชมรมจิตผลิบาน ขอเชิญร่วมบริจาคหมวกไหมพรมและผ้าพันคอให้คนไข้ทารกแรกเกิด 24 ธ.ค. 52
ฟุตบอลภายในวันที่ 3 ฟอร์มเจ๋ง-ลีลา-ขาโหด-สั่งลุย 24 ธ.ค. 52
ตารางทีมการแข่งขันกีฬาเปตองรอบที่ 3 และผลการแข่งขัน (อัพเดตรายวัน) 23 ธ.ค. 52
ฟุตบอลภายในคณะแพทย์วันที่ 2 ดุเดือด 23 ธ.ค. 52
ศึกลูกหนังนัดแรก ฟุตบอลภายในคณะแพทยศาสตร์ 22 ธ.ค. 52
สรุปการเตรียมงานวันปีใหม่ และตรวจสอบรายชื่อการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านงานปีใหม่ 2553 22 ธ.ค. 52
ตรวจสอบรายชื่อการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านงานปีใหม่ 2553 21 ธ.ค. 52
ตารางทีมการแข่งขันกีฬาเปตองรอบที่ 2 และผลการแข่งขัน (อัพเดตรายวัน) 16 ธ.ค. 52
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังบทเพลงต้อนรับปีใหม่ Merry Christmas & Happy New Year ในโครงการสวนแห่งความสุขครั้งที่ 22 15 ธ.ค. 52
ตารางทีมการแข่งขันกีฬาเปตอง และผลการแข่งขัน (อัพเดตรายวัน) 9 ธ.ค. 52
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบรม สัมนา คณะแพทยศาสตร์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2552 8 ธ.ค. 52
แนวทางการบันทึกและการตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน 2 ธ.ค. 52
รายชื่อคณะกรรมการและตารางทีมการแข่งขันกีฬาเปตอง คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร 27 พ.ย. 52
รายชื่อหน่วยงานประเมิน 5ส ครั้งที่ 2 26 พ.ย. 52
การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ 26 พ.ย. 52
แนวทางปฏิบัติการขอใช้รถประจำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 26 พ.ย. 52
ประชาสัมพันธ์การอบรม/ประชุม/สัมมนา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2552 12 พ.ย. 52
ประชาสัมพันธ์การอบรม/ประชุม/สัมมนา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2552 5 พ.ย. 52
ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ครอบครัว และอาชีวเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา “ หลักการเขียนงานทางวิชาการให้ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ” วันที่ 3–5 พฤศจิกายน 2552 เวลา 08.30 – 12.00 น. ห้อง MD 218 อาคารคณะแพทยศาสตร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 055-964521 27 ต.ค. 52
ขอชี้แจงการเลื่อนจ่าย OT ประจำเดือนกันยายน 2552 27 ต.ค. 52
คลินิกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดหนูน้อยสุขภาพดี ครั้งที่ 4 ในวันจันทร์ ที่ 2 พ.ย. 2552 หมดเขตรับสมัคร 28 ต.ค. 2552 นี้ 7 ต.ค. 52
การพิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2552 2 ต.ค. 52
ชมรมจิตผลิบาน รับสมัครสมาชิกเข้าชมรมเพื่อจิตอาสา สนใจติดต่องานทรัพยากรบุคคล โทร. 5010-12 11 ก.ย. 52
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์กรมหาชน) รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ต่างประเทศ ประจำปี 2552 (รอบที่2) 27 ส.ค. 52
ประชาสัมพันธ์การอบรม / ประชุม / สัมมนา ประจำเดือน สิงหาคม 2552 27 ส.ค. 52
ขอเชิญชวนบุคลากรร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เปิดวงสนทนา "วงเล่า" ทุกวันพุธสุดท้ายของเดือน 12.00-13.00 น. ณ ห้องไพจิตร ชั้น 3 25 ส.ค. 52
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกา 19 ส.ค. 52
ประชาสัมพันธ์การอบรม / ประชุม / สัมมนา ประจำเดือน สิงหาคม 2552 17 ส.ค. 52
ประชาสัมพันธ์การอบรม / ประชุม / สัมมนา ประจำเดือน กรกฎาคม 2552 5 ส.ค. 52
ประชาสัมพันธ์การอบรม / ประชุม / สัมมนา ประจำเดือน กรกฎาคม 2552 27 ก.ค. 52
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนรศวรร่วมรณรงค์ไข้หวัดใหญ่ สายพันธ์ใหม่ H1N1 โดยจัดทำคำแนะนำสำหรับประชาชนทั่วไป และคำแนะนำสำหรับผู้ป่วย 26 ก.ค. 52
หน้ากากอนามัย สู้ไข้หวัดใหญ่ ลดโลกร้อน.. มีจำหน่ายแล้วจ้า 23 ก.ค. 52
คณะแพทยศาสตร์ประชุมบุคลากรชี้แจงสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ สายพันธ์ใหม่ 2009 และจัดมาตรการควบคุมการแพร่กระจายโรค 16 ก.ค. 52
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการจ่ายเงินกองทุนนางละไม ชีคุณ เพื่อคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรถวายแด่สมเด็จพระนเรศวร พ.ศ.2551 16 ก.ค. 52
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ(นบก.)รุ่น 2 14 ก.ค. 52
ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนแม่บท ICT ของคณะแพทยศาสตร์" 2 ก.ค. 52
ประชาสัมพันธ์การอบรม / ประชุม / สัมมนา ประจำเดือน มิถุนายน 2552 29 มิ.ย. 52
ขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรผู้ทำความดีเพื่อสังรับรางวัล มีชีย วีระไวทยะ ประจำปี 2552 หมดเขต ก่อนวันที่ 10 ก.ค.52 นี้ 24 มิ.ย. 52
ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมและซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปี 2552 ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2552 23 มิ.ย. 52
โรงพยาบาลแถลงข่าวยืนยันไม่พบผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในมหาวิทยาลัยนเรศวร(ข้อมูล : 18 มิถุนายน 2552) 18 มิ.ย. 52
ความรู้และการป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันใหม่ 2009 : ด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 18 มิ.ย. 52
ขอเชิญอาจารย์แพทย์ บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรผู้สนใจเข้ารับฟังและร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง Using of e-Distance Learning for Medical Education 16 มิ.ย. 52
ขอเชิญบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมโครงการเพิ่มคุณค่างานบริการด้วยหัวใจบริการ "Service Mind" 16 มิ.ย. 52
ขอเรียนเชิญบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษทางวิชาการจากอาจารย์นายแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา 16 มิ.ย. 52
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุน/ การอบรม / ประชุม / สัมมนาวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 15 มิ.ย. 52
ประชาสัมพันธ์การอบรม / ประชุม / สัมมนา ประจำเดือน มิถุนายน 2552 12 มิ.ย. 52
แนวปฎิบัติการขอรับทุนสนับสนุนและรางวัลการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2552 1 มิ.ย. 52
ประชาสัมพันธ์การอบรม / ประชุม / สัมมนา ประจำปี 2552 25 พ.ค. 52
ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ เข้าร่วมอบรม "การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต" (Critical Care for Nursing) วันที่ 11-12 มิถุนายน 2552 เวลา 8.00 – 16.00 น. 25 พ.ค. 52
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในโครงการ "รวมพลคนเขียน Blog" 18 พ.ค. 52
ประชาสัมพันธ์การอบรม / ประชุม / สัมมนาวิชาการ จากหน่วยงานภายนอก 28 เม.ย. 52
ประกาศรับคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ปี 2552 23 เม.ย. 52
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุน/ การอบรม / ประชุม / สัมมนาวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 7 เม.ย. 52
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดทำโครงการประกันสังคม ลดน้ำหนัก ป้องกันโรค ในสถานประกอบการ ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2552 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 30 มี.ค. 52
โครงการประหยัดพลังงานคณะแพทยศาสตร์ 20 มี.ค. 52
ข่าวประชาสัมพันธ์ทุนโครงการเยาวชน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2552 12 มี.ค. 52
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุน/ การอบรม / ประชุม / สัมมนาวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 4 มี.ค. 52
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย รุ่นที่ 2 4 มี.ค. 52
การจำลองสถานการณ์(Simulation) ระบบ iMed โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร มีนาคมนี้ 23 ก.พ. 52
โครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ฟรี! 20 ก.พ. 52
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุน/ การอบรม / ประชุม / สัมมนาวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 13 ก.พ. 52
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย รุ่นที่2และ 3 12 ก.พ. 52
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุน/ การอบรม / ประชุม / สัมมนาวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 6 ก.พ. 52
ภาพกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจาของนิสิตแพทย์ 23 ม.ค. 52
มหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานใหม่ 22 ม.ค. 52
ระบายสีตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์พร้อมกับฟังเพลงโฟล์คซอง ในสวนแห่งความสุข ครั้งที่ 12 ตอน ระบายสีอารมณ์ศิลป์ 22 ม.ค. 52
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ 6 ม.ค. 52
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ 6 ม.ค. 52
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัยสถาบัน คณะแพทยศาสตร์ 6 ม.ค. 52
Green night party 2009 17 ธ.ค. 51
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการในหัวข้อ How to Improve Diagnosis and Management of Epilepsy 16 ธ.ค. 51
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา รายวิชา วิธีสอนทางการแพทย์ วันที่ 18-19 ธันวาคม 2551 15 ธ.ค. 51
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยคณะแพทยศาสตร์ 8 ธ.ค. 51
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล)จุฑาธุช 8 ธ.ค. 51
หลักเกณฑ์ในการส่งผลงานและการพิจารณาบุคลากรดีเด่น 8 ธ.ค. 51
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นสักขีพยานรับมอบเงินบริจาคสมทบทุนเข้ามูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1,000,000 บาท 24 พ.ย. 51
บรรยากาศความสุนทรีย์กับบทเพลงแห่งลมหนาว ในโครงการสวนแห่งความสุข ครั้งที่ 10 ตอน WINTER LOVE SONG 24 พ.ย. 51
การประชุมวิชาการ The 2nd AOAA Thailand Chapter Meeting 18 พ.ย. 51
ทุนกู้ยืม กยศ. 6 พ.ย. 51
หลักสูตรฝึกอบรม เดือน พฤศจิกายน 2551 4 พ.ย. 51
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอให้หน่วยงานต่างๆ เข้าไปตรวจสอบความถูกต้องการในดำเนินการวางระบบสารสนเทศโรงพยาบาล หากมีข้อสงสัยต้องแก้ไขให้รีบติดต่อกลับมาที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยด่วน ซึ่งจะปิดรับข้อแก้ไขในวันที่ 24 ตุลาคม 2551 17 ต.ค. 51
เชิญคณาจารย์ บุคลากร นิสิตแพทย์ และผู้สนใจทุกท่านรับฟัง การแนะนำฐานข้อมูลออนไลน์ทางการแพทย์เพื่อประโยชน์ด้านการวิจัยและการสอนในลักษณะ problem-based learning 9 ต.ค. 51
การส่งเรื่องขอรับเงินช่วยเหลือและบำเหน็จบำนาญกรณีเกษียณอายุก่อนกำหนด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 3 ต.ค. 51
สรุปรายงานการเบิก-จ่ายพัสดุ ของแต่ละหน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ 1 ต.ค. 51
สารจากคณบดี ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ 1 ต.ค. 51
การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร และบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร 29 ก.ย. 51
เปิดแล้วจ้า...!!! คลินิกสร้างสุขบุคลากร ณ ห้องตรวจจิตเวช ชั้น 1 เริ่มศุกร์ที่ 26 กันยายน นี้ 22 ก.ย. 51
คอร์สภาษาอังกฤษ กับ E-20 22 ก.ย. 51
สมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย ขอเชิญอบรม ISO31000 และ ISO31010 22 ก.ย. 51
อบรม “ความสำคัญของJD และการวัดความสามารถตามJD” ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 22 ก.ย. 51
ทุน ป.โท-ป.เอก จาก รภ.สุราษฎร์ธานี 18 ก.ย. 51
แจ้งให้ทุกพื้นที่ของอาคารสิรินธรเป็นเขตปลอดบุหรี่ 18 ก.ย. 51
ขอเชิญส่ง “ เรื่องเล่าดีดี ถวายพระเทพฯ ” ภายในวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายนนี้ 17 ก.ย. 51
ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม GRAND ROUND ของ PCT ออร์โธปิดิกส์ หัวข้อ Metastasis Bone Tumor 16 ก.ย. 51
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการทำวิจัยสถาบัน 15 ก.ย. 51
รายละเอียดการศึกษาระบบงานของระบบสารสนเทศโรงพยาบาล 12 ก.ย. 51
ขอแจ้งปรับปรุงระบบ Web Server ของมหาวิทยาลัยนเรศวร และดำเนินการสำรองข้อมูล 11 ก.ย. 51
มาช่วยกันประหยัดพลังงานและทรัพยากรในคณะแพทยศาสตร์กันเถอะ…! 9 ก.ย. 51
ข้อตกลงการให้สินเชื่อ จากธนาคารออมสิน 8 ก.ย. 51
“ได้เวลาฉีด Hep B Vaccine เข็ม 3 แล้วจ้า” 3 ก.ย. 51
รับด่วน...!! จำนวนจำกัด 50 ท่านเท่านั้น การอบรมวิชาการ เรื่อง “ความก้าวหน้าในการดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด” 28 ส.ค. 51
การอบรมบริหารส่วนภูมิภาค 27 ส.ค. 51
ประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 27 ส.ค. 51
ประชาสัมพันธ์การอบรม ประชุม สัมมนา จากภายนอก 25 ส.ค. 51
โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการครั้งที่ 5 25 ส.ค. 51
ขอเชิญร่วมงาน IBM Innovation for Healthcare 22 ส.ค. 51
ศูนย์ฝึกอบรมและควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 22 ส.ค. 51
ประกวดความเรียง เรื่อง “สุขภาวะ สร้างได้” 22 ส.ค. 51
สวนแห่งความสุข Garden of happiness ครั้งที่ 4 ตอนโปสการ์ดทำมือ (Handmade Postcard) 22 ส.ค. 51
ขอเชิญร่วมอบรมวิชาการ เรื่อง “ความก้าวหน้าในการดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด” 21 ส.ค. 51
ขอเชิญอาจารย์แพทย์เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การพัฒนา Pneumococcal Vaccine และหัวข้องานวิจัย ด้าน Health Economics 21 ส.ค. 51
มีหนังสือดีๆ มีคุณภาพมาแนะนำ 13 ส.ค. 51
ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบและขนย้ายขยะประเภทสารเคมีอันตราย 8 ส.ค. 51
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ OD รุ่นที่ 2 และการเตรียมความพร้อม 6 ส.ค. 51
ขอเรียนเชิญ อาจารย์แพทย์ทุกท่านเข้าร่วมโครงการ “การเขียนบทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ” 6 ส.ค. 51
ร่วมส่งภาพถ่ายและเรียงร้อยถ้อยคำถึงแม่ 6 ส.ค. 51
ขอเชิญร่วมโครงการการประกันคุณภาพการศึกษาร่วมของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 6 ส.ค. 51
ขอเชิญนิสิต บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ส่ง “เล่าเรื่องความดี ถวายพระเทพฯ” 4 ส.ค. 51
สำนักส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจคอมพิวเตอร์ สวทช. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “เพิ่มขีดความสามารถระบบงานภาครัฐแบบบูรณาการ” รุ่นที่ 2 30 ก.ค. 51
ประชาสัมพันธ์ เตรียมความพร้อม OD รุ่นที่ 1 29 ก.ค. 51
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ OD รุ่นที่ 1 จำแนกตามห้องพัก 28 ก.ค. 51
สัมมนาวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 28 ก.ค. 51
วารสารงานวิจัยที่น่าสนใจ 28 ก.ค. 51
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ OD รุ่นที่1 และ 2 25 ก.ค. 51
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ เรื่อง วาระครบรอบ 15 ปี สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 21 ก.ค. 51
ร่วมส่งบุตรหลานเข้าประกวด ในโครงการ “ประกวดหนูน้อยสุขภาพดี” 14 ก.ค. 51
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม “การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและขั้นสูงในผู้ใหญ่/ เด็ก” 11 ก.ค. 51
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการธาลัสซีเมีย ครั้งที่ 6 เรื่อง “Common Pitfalls in Thalassemia Prevention” 11 ก.ค. 51
สถาบันพระปกเกล้า จัดหลักสูตร “การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง” รุ่นที่ 7 10 ก.ค. 51
ขอเชิญสมาชิก กบข. ร่วมรับฟังการบรรยาย “โครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร ครั้งที่ 12/2551” ณ จ.พิษณุโลก 3 ก.ค. 51
กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ และ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2552” 1 ก.ค. 51
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะสุดท้าย โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “เผชิญความตายอย่างสงบ” 1 ก.ค. 51
โปรแกรมการฝึกอบรมประจำปี 2551 สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มสธ. 1 ก.ค. 51
ขอแจ้งปรับปรุงระบบจัดเก็บข้อมูลกลางคณะแพทยศาสตร์ 1 ก.ค. 51
“โครงการพัฒนาองค์การ (Organization Development” เครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงขององค์กร นำไปสู่องค์กรที่มีชีวิตชีวา และสังคมแห่งความสุข 1 ก.ค. 51
โครงการ “การเป็นพิธีกรมืออาชีพ” 25 มิ.ย. 51
นิด้า จัดอบรมหลักสูตร “เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์และการบริหารความขัดแย้งในที่ทำงาน” และ “กลยุทธ์การบริหารจัดการการประชุม” รุ่นที่ 1 25 มิ.ย. 51
มช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการทำผลงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน” 25 มิ.ย. 51
ข้อปฏิบัติและระเบียบการจองใช้สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยนเรศวร 23 มิ.ย. 51
กบข. แนะช่องทางให้บริการสมาชิกตรวจสอบยอดเงินผ่าน GPF Web Service ฟรี 19 มิ.ย. 51
กบข.ร่วมกับสมาคมโรงพยาบาลเอกชนมอบส่วนลดกว่า 100 แห่ง และร่วมกับโฮมโปรมอบส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน 19 มิ.ย. 51
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับโลกแห่งความท้าทาย” 17 มิ.ย. 51
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพขั้นพื้นฐาน ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ 3 หลักสูตร 17 มิ.ย. 51
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ และเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ เรื่อง “ดนตรีเพื่อสุขภาพและบำบัด จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ” 16 มิ.ย. 51
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดอบรม 2 หลักสูตร 16 มิ.ย. 51
8 Types of Sentinel Event 16 มิ.ย. 51
ใต้ร่มเสลา New Version ออนไลน์ 13 มิ.ย. 51
คลังความรู้ Knowledge Asset 12 มิ.ย. 51
การบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาวิชาชีพของแพทย์ หัวข้อ Professionalism and Humanized medicine 12 มิ.ย. 51
ท่องWEBคณะแพทยศาสตร์ “อ่านทุกวัน ดีทุกวัน” 11 มิ.ย. 51
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2551 10 มิ.ย. 51
กำหนดการโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะแพทยศาสตร์ 9 มิ.ย. 51
ขอเชิญร่วมทำบุญกับชมรมพุทธศาสนา คณะแพทยศาสตร์ 9 มิ.ย. 51
ทุนอุดหนุนการวิจัย 6 มิ.ย. 51
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุน/ การอบรม / ประชุม / สัมมนาวิชาการ 6 มิ.ย. 51
สถาบันไทยคดีศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเกียรติบัตร “การพัฒนาประชาธิปไตย” รุ่นที่ 1/2551 6 มิ.ย. 51
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับภูมิภาค มหาวิยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 1 5 มิ.ย. 51
สถาบันพระปกเกล้า จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร “พรรคการเมืองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 6” 5 มิ.ย. 51
สำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล ขอเชิญอบรม 2 หลักสูตร 5 มิ.ย. 51
มีหนังสือดีๆ มีคุณภาพมาแนะนำ 4 มิ.ย. 51
การประชุมวิชาการเรื่อง “กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในทศวรรษหน้า” โดยสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 31 พ.ค. 51
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 5 31 พ.ค. 51
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2551 29 พ.ค. 51
Change Agent 27 พ.ค. 51
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ เรื่อง “การทำผลงานวิชาการจากงานประจำเพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง” 27 พ.ค. 51
กำหนดการเยี่ยมให้คำปรึกษาเข้มก่อนการเยี่ยมสำรวจ (Intensive Consultation Visit) 23 พ.ค. 51
เตรียมรับการตรวจ ICV ครั้งที่ 4 ในวันที่ 23 - 24 มิ.ย. นี้ 22 พ.ค. 51
“มาทำ 5 ส กันเถอะ” 22 พ.ค. 51
อบรมวิชาการ “การจัดระบบงานสำนักงานสมัยใหม่ (Modern Office Management System)” 22 พ.ค. 51
ขอเชิญเข้าร่วม “โครงการสัมมนากีฬาเวชศาสตร์ขั้นก้าวหน้าแก่บุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ” 22 พ.ค. 51
ผลจากการโหวตทูตสุขภาพรอบสอง 20 พ.ค. 51
พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2551 20 พ.ค. 51
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 หลักสูตร 16 พ.ค. 51
สถาบันพระปกเกล้าขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตร ผู้นำการเมืองยุคใหม่ รุ่นที่ 5 16 พ.ค. 51
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรประจำปี 2551 16 พ.ค. 51
วว. จัดสัมมนาและฝึกอบรมเรื่อง “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสุขภาพดีชีวิตสดใส” 16 พ.ค. 51
ขอเชิญร่วมเชียร์การประกวดทูตสุขภาพ รอบตัดสิน 13 พ.ค. 51 ณ ตลาดนัด มน. 8 พ.ค. 51
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จัดอบรมหลายหลักสูตร 8 พ.ค. 51
มหาวิทยาลัยคริสเตียนจัดสัมมนาวิชาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ และด้านโลจิสติกส์บริการสุขภาพและเภสัชกรรม 8 พ.ค. 51
ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรม/ ประชุม/ สัมมนาวิชาการ ภายนอกคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 7 พ.ค. 51
มีหนังสือดี ๆ มีคุณภาพมาแนะนำ 6 พ.ค. 51
ข่าวประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุน/ การอบรม/ ประชุม/ สัมมนาวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 2 พ.ค. 51
การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ปี 2551 2 พ.ค. 51
ชมคลิปวิดีโอการประกวดทูตสุขภาพ มน. 1 พ.ค. 51
นิสิตกู้ยืม กองทุนกยศ .ฟังทางนี้...!!! 30 เม.ย. 51
CITCOMS เปิดอบรมคอมพิวเตอร์หลายหลักสูตร 29 เม.ย. 51
สำนักงาน ก.พ.เปิดรับสมัครทุนรัฐบาล-Imperial College London 28 เม.ย. 51
บัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานปรับ 4% 25 เม.ย. 51
“รวมพลคนเขียน BLOG” 25 เม.ย. 51
มีหนังสือดี ๆ มีคุณภาพมาแนะนำ 24 เม.ย. 51
ประชาสัมพันธ์การอบรม/ ประชุม/ สัมมนาวิชาการ จากหน่วยงานภายนอก 23 เม.ย. 51
วารสารงานวิจัย ที่น่าสนใจ 23 เม.ย. 51
กำหนดการเยี่ยมให้คำปรึกษาเข้มก่อนการเยี่ยมสำรวจ (Intensive Consultation Visit) วันที่ 22 -23 พฤษภาคม 2551 (ใหม่) 18 เม.ย. 51
“ได้เวลาฉีดยา Hep B เข็ม 2 แล้วจ้า” 17 เม.ย. 51
คณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการทำผลงานของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งผู้ชำนาญการในระดับสำนักงานเลขานุการการคณะ” 11 เม.ย. 51
ภาควิชาสรีรวิทยา ม.มหิดล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “Innovative ways of Teaching and Research in Medical, Life, and Sport Sciences with PowerLab” 11 เม.ย. 51
พิธีรดน้ำขอพรคณาจารย์อาวุโสและคณะผู้บริหาร 4 เม.ย. 51
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเครื่องใช้เพื่อช่วยเหลือนักเรียนและผู้ขาดแคลนโดยบัณฑิตวิทยาลัย 4 เม.ย. 51
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ “การพัฒนาภาษา การฟื้นฟูภาษา และการจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มชาติพันธุ์ในเอเชีย ครั้งที่ 2” 4 เม.ย. 51
บุคลากรน้องใหม่ เชิญทางนี้...!!! 3 เม.ย. 51
แก้ไขสัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษาโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา 3 เม.ย. 51
การเตรียมแผนรับอุบัติภัยหมู่ ครั้งที่4 2 เม.ย. 51
พร้อมใจบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 1 เม.ย. 51
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา แจ้งหลักเกณฑ์การสมัครขอรับทุนโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์ฯ 28 มี.ค. 51
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง นโยบายการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ NU Net 28 มี.ค. 51
สำนักวิจัยร่วมฯ ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยและโครงการวิจัยเพื่อการศึกษา ปี 2551 ภายใน31 มีนาคมนี้ 28 มี.ค. 51
มีหนังสือดี ๆ มีคุณภาพมาแนะนำ 28 มี.ค. 51
ข่าวประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุน/ การอบรม/ ประชุม/ สัมมนาวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 28 มี.ค. 51
โครงการฝึกอบรม เรื่อง การจัดการกับผู้ป่วยก้าวร้าวและการฆ่าตัวตาย 26 มี.ค. 51
จดหมายข่าว “หมายเหตุ ก.พ.” ปีที่7 ฉบับที่1 25 มี.ค. 51
เรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “พัฒนาความรู้เครือข่ายคอมพิวเตอร์สู่อนาคต” 24 มี.ค. 51
แนวปฏิบัติในการถือหนังสือเดินทางทูตและราชการในการเดินทางไปราชการที่ประเทศญี่ปุ่น 24 มี.ค. 51
ทุนวิจัย และการฝึกอบรม 21 มี.ค. 51
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่ายเงินรายได้ คณะแพทยศาสตร์ 18 มี.ค. 51
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุน/ การอบรม/ ประชุม/ สัมมนาวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 14 มี.ค. 51
แนะนำระบบฐานข้อมูลรายละเอียดครุภัณฑ์ ICT 14 มี.ค. 51
โรคไวรัสตับอักเสบบี ป้องกันได้ด้วยวัคซีน 11 มี.ค. 51
ข่าวประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุน/ การอบรม/ ประชุม/ สัมมนาวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 6 มี.ค. 51
ประชาสัมพันธ์ นิสิตกู้ยืมเรียน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 5 มี.ค. 51
คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดอบรมภาษาอังกฤษแก่บุคคลทั่วไป รับสมัครถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2551 นี้ 4 มี.ค. 51
สมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย ขอเชิญสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “รู้ระบบ เข้าใจระเบียบ ได้เปรียบในการทำงาน” 27 ก.พ. 51
สภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการทำผลงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน” รุ่นที่ 3 27 ก.พ. 51
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติในการฝึกอบรม และดูงาน 26 ก.พ. 51
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ 26 ก.พ. 51
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2551 ภายในวันที่ 3 มี.ค. 2551 26 ก.พ. 51
กพ. เปิดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ รับสมัครถึงวันที่ 7 มี.ค. 2551 26 ก.พ. 51
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการคณิตศาสตร์ และสถิติ โดยภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 26 ก.พ. 51
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ เปิด “หลักสูตรการเรียน Online สำหรับอาจารย์ ELT Advantage 26 ก.พ. 51
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคการพยากรณ์เชิงปริมาณ รุ่นที่ 9 และการสร้างองค์ความรู้ในองค์การด้วยการทำเหมืองข้อมูล รุ่นที่ 2 โดยคณะสถิติประยุกต์และสำนักฝึกอบรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 26 ก.พ. 51
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุน/ การอบรม/ ประชุม/ สัมมนาวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 12 ก.พ. 51
โปรแกรมรายงานความเสี่ยง 4 ก.พ. 51
คลิ๊กๆ ถ้าอยากรู้มีไรดีลองโทรมาซิค่ะ! 25 ม.ค. 51
ตัวเลขมหัศจรรย์ 731 stat 14 ม.ค. 51
ตรวจสุขภาพประจำปีบุคลากรคณะแพทย์ 9 ม.ค. 51
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและข่าวการอบรมที่เกี่ยวกับงานวิจัย 15 พ.ย. 50
ข่าวการประชาสัมพันธ์การอบรม/ประชุม/สัมมนาวิชาการจากหน่วยงานภายนอก ประจำเดือน ตุลาคม 2550 15 พ.ย. 50
เชิญร่วมรับฟังบรรยายวิชาการเรื่อง โรคกระเพาะอาหารและกลุ่มอาการไม่สบายในช่องท้อง 15 พ.ย. 50
ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรมจากภายนอก คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 15 พ.ย. 50
 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0 5596 5666, 5777 โทรสาร 0 5596 5005 (ส่วนโรงพยาบาล), 0 5596 7927(ส่วนสำนักงานคณบดี)