คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
          
เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร          
 

เพิ่มเติม   
 
         
       พิธีเทิดพระเกียรติวันปิยมหาราช ประจำปี 2561        ผู้มีจิตศรัทธามอบเงินบริจาค100,000 บาท        ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562        พิธีถวายราชสดุดี “วันพยาบาลแห่งชาติ” ประจำปี 2561  
         
       มอบเงินรายได้จากค่าลิขสิทธิ์ การจำหน่ายหนังสือ การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ จำนวน19,812 บาท        สถานีวิทยุ มน. ทำสกู๊ป “รพ.มน.รณรงค์ พกถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน” เริ่มแล้ววันนี้         โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์        สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กับสาธารณสุขไทย หัวข้อการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค  
 
เพิ่มเติม   
 
          
       ฐานข้อมูลออนไลน์ทางการแพทย์        เสื้อโปโลสุขหัวใจให้ชีวิต        NU Roadshow to school 2559   ขอแสดงความยินดี  
 
เพิ่มเติม   
 
         
       ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมพัฒนาอาจารย์ด้านแพทยศาสตรศึกษาครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 เรื่อง        ข่าวประชาสัมพันธ์นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ รับสมัครแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน จำนวน 23 อัตรา        ประชาสัมพันธ์นิสิตแพทย์ชั้นปีที่6 เรื่อง แบบฟอร์มแสดงความจำนงเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนของนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ รอบ 1 ปีการศึกษา 2561        การรับสมัครสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 (Comprehensive Examination Part I & II) ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1  
 
เพิ่มเติม   
 
         
       มหาวิทยาลัยนเรศวรเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 17 กันยายน 2561        ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนจากงบประมาณรายได้คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562        โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานมาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการการพัฒนาศักยภาพศูนย์วิจัยคลินิกแห่งชาติ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับมหาวิทยาลัยนเรศวร        ขอเชิญอาจารย์แพทย์ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนจากงบประมาณรายได้คณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 
เพิ่มเติม   
 
         
       แนะนำและเผยแพร่ข้อมูลงานด้านอาจารย์ที่ปรึกษา ภาควิชาอายุรศาสตร์        รับมอบทุนการศึกษา “มูลนิธิชิน โสภณพนิช” ประจำปี 2561        นิสิตแพทย์ ม.นเรศวร รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด Viral Clip 50 ปี แพทยสภา        แนะนำและเผยแพร่ข้อมูลงานด้านอาจารย์ที่ปรึกษา ภาควิชาศัลยศาสตร์  
         
       เงินบริจาคกระเป๋าที่ระลึกเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2561        แนะนำศูนย์ให้คำปรึกษาและสนับสนุนนิสิต ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลอุตรดิตถ์        เปิดรั้วโรงเรียนแพทย์สัญจร ครั้งที่ 5        พิธีมอบทุนการศึกษา “คุณแม่พจนา นาคปฐม”  
 
   
 
เพิ่มเติม   
 
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกแพทย์ใช้ทุน ประจำปี 2561 (รอบ 1) (ดู 6268 ครั้ง)
อัพเดท : พุธ ที่ 1 พฤศจิกายน 2560

ผลการสอบคัดเลือกผู้มีสัญชาติไทยที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัด ประจำปีการศึกษา 2560 (ดู 8280 ครั้ง)
อัพเดท : พุธ ที่ 14 ธันวาคม 2559

เกณฑ์การคัดเลือกผู้มีสัญชาติไทยที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัด ประจำปีการศึกษา 2560 (ดู 8677 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน 2559

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกแพทย์ใช้ทุน ประจำปี 2560 รอบ 1 (ดู 10353 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 18 ตุลาคม 2559

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง การจัดสรรพื้นที่เช่า (รายวัน) จำนวน 1 ล็อค (ดู 6732 ครั้ง)
อัพเดท : ศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม 2559

รายชื่อผู้สอบคัดเลือกแพทย์ใช้ทุน ประจำปี 2560 (ดู 4808 ครั้ง)
อัพเดท : พฤหัสบดี ที่ 6 ตุลาคม 2559

ผลการสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรมเป็นแพทย์ฝึกหัด ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2 (ดู 4425 ครั้ง)
อัพเดท : จันทร์ ที่ 14 มีนาคม 2559

ผลการสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรมเป็นแพทย์ฝึกหัด ประจำปีการศึกษา 2559 (ดู 4648 ครั้ง)
อัพเดท : ศุกร์ ที่ 25 ธันวาคม 2558

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกแพทย์ใช้ทุน (รอบ 1) ประจำปีการศึกษา 2558 (ดู 4672 ครั้ง)
อัพเดท : พุธ ที่ 14 ตุลาคม 2558

แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ (ดู 4911 ครั้ง)
อัพเดท : พุธ ที่ 29 เมษายน 2558

เพิ่มเติม   
 
ไม่มีข้อมูล
เพิ่มเติม   
 
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกจำหน่ายอาหาร ประเภทอาหารตามสั่ง จำนวน 1ล็อค (ดู 14 ครั้ง)
อัพเดท : พุธ ที่ 17 ตุลาคม 2561

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ การจัดสรรพื้นที่เช่า จำนวน 1 ล็อค (ดู 152 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 2 ตุลาคม 2561

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ การสรรหาผู้จัดจำหน่ายอาหารประเภทตามสั่ง จำนวน 1 ล็อค (ดู 285 ครั้ง)
อัพเดท : จันทร์ ที่ 24 กันยายน 2561

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ ผลการพิจารณาการสรรหาผู้จัดจำหน่ายอาหารประเภทอาหารเพื่อสุขภาพ จำนวน 1 ล็อค (ดู 687 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 21 สิงหาคม 2561

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร ประเภทอาหารเพื่อสุขภาพ จำนวน ๑ ล็อค (ดู 998 ครั้ง)
อัพเดท : จันทร์ ที่ 23 กรกฏาคม 2561

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง การสรรหาผู้จัดจำหน่ายอาหารจำนวน 1 ล็อค (ดู 1233 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 10 กรกฏาคม 2561

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง การขยายระยะเวลาการสรรหาผู้จัดจำหน่ายอาหาร 1 ล็อค (ดู 1799 ครั้ง)
อัพเดท : พฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม 2561

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณาจัดซื้อกรมธรรม์ประกันภัย (ดู 1663 ครั้ง)
อัพเดท : จันทร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2561

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง การสรรหาผู้จัดจำหน่ายอาหารจำนวน 1 ล็อค (ดู 1615 ครั้ง)
อัพเดท : ศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง การจัดซื้อกรมธรรม์ประกันภัย (ดู 1970 ครั้ง)
อัพเดท : จันทร์ ที่ 9 เมษายน 2561

เพิ่มเติม   
 
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 9/2561ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 3 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ (ดู 77 ครั้ง)
อัพเดท : วัน ศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม 2561

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร (เงินงบประมาณรายได้) ครั้งที่ 20/2561 ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา (ดู 435 ครั้ง)
อัพเดท : วัน อังคาร ที่ 16 ตุลาคม 2561

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ (เงินงบประมาณรายได้) ครั้งที่ 19/2561 ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ คณะแพทยศาสตร์ (ดู 981 ครั้ง)
อัพเดท : วัน อังคาร ที่ 9 ตุลาคม 2561

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ (เงินงบประมาณรายได้) ครั้งที่ 9/2561 ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานการเงิน คณะแพทยศาสตร์ (ดู 155 ครั้ง)
อัพเดท : วัน อังคาร ที่ 9 ตุลาคม 2561

ประกาศ ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 9/2561 ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 3 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานพัสดุ (ดู 431 ครั้ง)
อัพเดท : วัน จันทร์ ที่ 24 กันยายน 2561

ประกาศ ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร (เงินงบประมาณรายได้) ครั้งที่ 16/2561 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ (ดู 324 ครั้ง)
อัพเดท : วัน จันทร์ ที่ 24 กันยายน 2561

ประกาศ ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ครั้งที่ 3/2560 (ครั้งที่ 3) ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 4 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ (ดู 737 ครั้ง)
อัพเดท : วัน พุธ ที่ 25 กรกฏาคม 2561

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ครั้งที่ 2/2561 ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 3 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ (ดู 663 ครั้ง)
อัพเดท : วัน พุธ ที่ 25 กรกฏาคม 2561

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 6/2561ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ (ดู 181 ครั้ง)
อัพเดท : วัน จันทร์ ที่ 1 ตุลาคม 2561

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 9/2561 ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ (ดู 199 ครั้ง)
อัพเดท : วัน พฤหัสบดี ที่ 27 กันยายน 2561

เพิ่มเติม   
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61107112274 (ดู 3 ครั้ง)
อัพเดท : พฤหัสบดี ที่ 4 ตุลาคม 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61107109901 (ดู 4 ครั้ง)
อัพเดท : พฤหัสบดี ที่ 4 ตุลาคม 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61107106492 (ดู 4 ครั้ง)
อัพเดท : พฤหัสบดี ที่ 4 ตุลาคม 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61107114854 (ดู 5 ครั้ง)
อัพเดท : พฤหัสบดี ที่ 4 ตุลาคม 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61107114427 (ดู 13 ครั้ง)
อัพเดท : พฤหัสบดี ที่ 4 ตุลาคม 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61107113852 (ดู 11 ครั้ง)
อัพเดท : พฤหัสบดี ที่ 4 ตุลาคม 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61107173779 (ดู 3 ครั้ง)
อัพเดท : พุธ ที่ 3 ตุลาคม 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 7 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61107173612 (ดู 2 ครั้ง)
อัพเดท : พุธ ที่ 3 ตุลาคม 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 8 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61107167983 (ดู 1 ครั้ง)
อัพเดท : พุธ ที่ 3 ตุลาคม 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61107165128 (ดู 1 ครั้ง)
อัพเดท : พุธ ที่ 3 ตุลาคม 2561

เพิ่มเติม   
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ (ยอดเงิน 158,895.00 บาท) ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศธ 0527.10.01(10)/616084 (ดู 147 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 14 รายการ (ยอดเงิน 427,787.00บาท) ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศธ 0527.10.01(10)/616082 (ดู 188 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (ยอดเงิน 115,200.00 บาท) ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศธ 0527.10.01(10)/616078 (ดู 181 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ (ยอดเงิน 210,000.00 บาท) ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศธ 0527.10.01(10)/616081 (ดู 136 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 10 รายการ (ยอดเงิน 477,750.00 บาท) ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศธ 0527.10.01(10)/616080 (ดู 146 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (ยอดเงิน 495,046.20 บาท) ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศธ 0527.10.01(10)/613916 (ดู 141 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 11 รายการ (ยอดเงิน 479,360.00 บาท) ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศธ 0527.10.01(10)/615869 (ดู 116 ครั้ง)
อัพเดท : ศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ (ยอดเงิน 337,391.00 บาท) ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศธ 0527.10.01(10)/615868 (ดู 153 ครั้ง)
อัพเดท : ศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (ยอดเงิน 102,000.00 บาท) ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศธ 0527.10.01(10)/615907 (ดู 153 ครั้ง)
อัพเดท : ศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ (ยอดเงิน 229,456.00 บาท) ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศธ 0527.10.01(10)/615906 (ดู 176 ครั้ง)
อัพเดท : ศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561

เพิ่มเติม   
 
จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ (ดู 14 ครั้ง)
อัพเดท : พุธ ที่ 19 กันยายน 2561

จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (ดู 21 ครั้ง)
อัพเดท : จันทร์ ที่ 10 กันยายน 2561

จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ดู 25 ครั้ง)
อัพเดท : จันทร์ ที่ 10 กันยายน 2561

จ้างตรวจวิเคราะห์น้ำ (ดู 14 ครั้ง)
อัพเดท : จันทร์ ที่ 3 กันยายน 2561

เช่าบริการอินเตอร์เ้น็ตความเร็วสูง จำนวน 1 รายการ (ดู 27 ครั้ง)
อัพเดท : พุธ ที่ 29 สิงหาคม 2561

เช่าเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์พร้อมระบบเครือข่าบและอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน (ดู 26 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 14 สิงหาคม 2561

เช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ความเร็วไม่น้อยกว่า 200/100 Mbps. แบบ Public IP จำนวน 1 งาน (ดู 22 ครั้ง)
อัพเดท : พุธ ที่ 1 สิงหาคม 2561

ขออนุมัติจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (แบบรวมอะไหล่) จำนวน 1 งาน (ดู 341 ครั้ง)
อัพเดท : พุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

จ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน (แบบรวมอะไหล่) จำนวน 1 งาน (ดู 283 ครั้ง)
อัพเดท : จันทร์ ที่ 25 ธันวาคม 2560

จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์ 4 รายการ (แบบรวมอะไหล่) จำนวน 1 งาน (ดู 260 ครั้ง)
อัพเดท : พุธ ที่ 20 ธันวาคม 2560

เพิ่มเติม   
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 60 ครั้ง)
อัพเดท : จันทร์ ที่ 20 สิงหาคม 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 74 ครั้ง)
อัพเดท : จันทร์ ที่ 6 สิงหาคม 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 85 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 31 กรกฏาคม 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 57 ครั้ง)
อัพเดท : พุธ ที่ 25 กรกฏาคม 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 34 ครั้ง)
อัพเดท : จันทร์ ที่ 23 กรกฏาคม 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 43 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 17 กรกฏาคม 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 46 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 17 กรกฏาคม 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อครุภัณฑ์และครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 20 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(เงินงบประมาณรายได้) เลขที่โครงการ 61077217644 (ดู 46 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 10 กรกฏาคม 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 45 ครั้ง)
อัพเดท : จันทร์ ที่ 9 กรกฏาคม 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 48 ครั้ง)
อัพเดท : พุธ ที่ 4 กรกฏาคม 2561

เพิ่มเติม   
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค จำนวน 136 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 16 ครั้ง)
อัพเดท : วัน ศุกร์ ที่ 5 ตุลาคม 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อวัสดุก๊าซทางการแพทย์ จำนวน 11 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 10 ครั้ง)
อัพเดท : วัน อังคาร ที่ 2 ตุลาคม 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 11 ครั้ง)
อัพเดท : วัน อังคาร ที่ 2 ตุลาคม 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเตา) จำนวน 360,000 ลิตร ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 22 ครั้ง)
อัพเดท : วัน อังคาร ที่ 25 กันยายน 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง : จัดซื้อวัสดุ จำนวน 97 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 23 ครั้ง)
อัพเดท : วัน จันทร์ ที่ 24 กันยายน 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง : วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 15,000 ลิตร (ดู 40 ครั้ง)
อัพเดท : วัน ศุกร์ ที่ 7 กันยายน 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 66 ครั้ง)
อัพเดท : วัน ศุกร์ ที่ 24 สิงหาคม 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่่งานก่อสร้าง วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 18 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 36 ครั้ง)
อัพเดท : วัน จันทร์ ที่ 20 สิงหาคม 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 32 ครั้ง)
อัพเดท : วัน พุธ ที่ 15 สิงหาคม 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงพลาสติกใส่ขยะ) จำนวน 7 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 36 ครั้ง)
อัพเดท : วัน อังคาร ที่ 7 สิงหาคม 2561

 
  @ans 2015
Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)