คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ Prof.Dr.Sirikasem Sirilak,M.D.,MBA. Dean Faculty of Medicine Narasuan University
 
          
เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร          
 

เพิ่มเติม   
 
         
       “พัฒนาระบบสุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน” กับคณบดี คณะแพทย์ ม.นเรศวร ในรายการ วาไรตี้สี่ภาค “บุคคลต้นแบบคนดีสี่ภาค” ออกอากาศ 20 ก.ย.นี้ ทาง ททบ.5 เวลา 09.30 น.        คณะแพทยศาสตร์ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร รับธง เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) ครั้งที่ 74 ในเดือนธันวาคม 2563 นี้ .        " Massenger " ศิลปะบนหน้ากาก "Mask" เพื่อส่งผ่านแนวคิดและข้อความถึงทุกคนในสถานการณ์ปัจจุบัน        ทีมแพทย์และพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มน.อบรมการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น  
         
       โครงการอบรม“การดูแลผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจ        กระทรวงสาธารณสุข จับมือ ม.นเรศวร ใช้แอปพลิเคชัน"หมอรู้จักคุณ" เชื่อมบุคลากรทางการแพทย์ กับคนไข้ให้ใกล้กันมากขึ้นด้วยเทคโนโลยี        คณะแพทยศาสตร์ มน.รับการตรวจประเมินมาตรฐานอาหาร (Clean Food Good Taste) ตามมาตรฐานอาหารของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข        โครงการประชุมสัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี 2564  
 
เพิ่มเติม   
 
          
       รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีที่ 1        เปลี่ยนแปลงสถานที่รับบริจาคโลหิตชั่วคราว        นโยบาย Green Faculty and Green Hospital   ขอแสดงความยินดี  
 
เพิ่มเติม   
 
         
       ประมวลภาพการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ผ่านระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2564        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1 และ ขั้นตอนที่ 2 (Comprehensive Examination Part I & II) ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1        ประกาศผลการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (National License Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 3        ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ รับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ นักศึกษาแพทย์ชั้นปี ที่ 6 ซึ่งกำลังจะสำเร็จการศึกษาในปี 2564 เพื่อเป็นแพทย์ใช้ทุน  
 
เพิ่มเติม   
 
         
       นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 16 NU Research Foresight: Beyond 30 years        ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านสถิติงานวิจัยทางคลินิก        โครงการการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐาน (Standard Course) มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subject Protection Standard Course)        การบรรยายเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นข้อเสนอโครงการปี 2564  
 
เพิ่มเติม   
 
         
       พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา ประจำปีการศึกษา 2563        ขอแจ้งผลการพิจารณาทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (เฉพาะผู้ที่ได้รับการสัมภาษณ์ทุน ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2563)        การผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก        พิธีมอบทุนการศึกษาของชมรมผู้ปกครองนิสิตแพทย์พระนเรศวร  
         
       พิธีมอบสัญลักษณ์แก่นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563        พิธีปิดโครงการประมูลงานศิลปะ “แง่งามแห่งศิลปะ @Spiritual Invigoration Art”        โครงการสัมมนาสโมสรนิสิตและพัฒนาศักยภาพผู้นำสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2563        กิจกรรมนิสิตแพทย์พบอาจารย์ที่ปรึกษา ในหัวข้อ Career Path  
 
   
 
เพิ่มเติม   
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ ปี 2563(รอบ2) (ดู 5316 ครั้ง)
อัพเดท : จันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกแพทย์ใช้ทุน ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบ 2) (ดู 3751 ครั้ง)
อัพเดท : ศุกร์ ที่ 31 มกราคม 2563

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกแพทย์ใช้ทุน ประจำปี 2563 (รอบ 1) (ดู 5980 ครั้ง)
อัพเดท : ศุกร์ ที่ 25 ตุลาคม 2562

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกแพทย์ใช้ทุน ประจำปี 2562 (รอบ 1) (ดู 10891 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2561

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกแพทย์ใช้ทุน ประจำปี 2561 (รอบ 1) (ดู 14373 ครั้ง)
อัพเดท : พุธ ที่ 1 พฤศจิกายน 2560

ผลการสอบคัดเลือกผู้มีสัญชาติไทยที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัด ประจำปีการศึกษา 2560 (ดู 16134 ครั้ง)
อัพเดท : พุธ ที่ 14 ธันวาคม 2559

เกณฑ์การคัดเลือกผู้มีสัญชาติไทยที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัด ประจำปีการศึกษา 2560 (ดู 16011 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน 2559

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกแพทย์ใช้ทุน ประจำปี 2560 รอบ 1 (ดู 18151 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 18 ตุลาคม 2559

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง การจัดสรรพื้นที่เช่า (รายวัน) จำนวน 1 ล็อค (ดู 13852 ครั้ง)
อัพเดท : ศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม 2559

รายชื่อผู้สอบคัดเลือกแพทย์ใช้ทุน ประจำปี 2560 (ดู 11937 ครั้ง)
อัพเดท : พฤหัสบดี ที่ 6 ตุลาคม 2559

เพิ่มเติม   
 
ไม่มีข้อมูล
เพิ่มเติม   
 
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เพื่อการคัดเลือกเข้าเป็นหอพักเครือข่ายฯ (ดู 1011 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 14 กรกฏาคม 2563

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่องการจัดสรรพื้นที่เช่า(รายวัน) จำนวน 5 ล็อค (ดู 2074 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 21 เมษายน 2563

การจัดสรรพื้นที่เช่า (รายวัน) จำนวน 1 ล็อค (ดู 2054 ครั้ง)
อัพเดท : ศุกร์ ที่ 17 เมษายน 2563

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ ผลคัดเลือกเข้าเป็นหอพักเครือข่ายของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 417 ครั้ง)
อัพเดท : พฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2563

ผลการคัดเลือกการจัดซื้อกรมธรรม์ประกันภัยประจำปี 2563 (ดู 1884 ครั้ง)
อัพเดท : ศุกร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2563

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง รับสมัครหอพักเครือข่ายของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 2034 ครั้ง)
อัพเดท : พุธ ที่ 15 เมษายน 2563

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง รับสมัครหอพักเครือข่ายของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 2077 ครั้ง)
อัพเดท : พฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม 2563

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง การจัดซื้อกรมธรรม์ประกันภัยประจำปี 2563 (ดู 2034 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 24 มีนาคม 2563

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่องผลการพิจารณาการสรรหาผู้จำหน่ายอาหารฯอาหารเพื่อสุขภาพ (ดู 2743 ครั้ง)
อัพเดท : พฤหัสบดี ที่ 30 มกราคม 2563

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ ร่ายชื่อผู้มีสิทธิ์เช้าคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร จำนวน 1 ล็อค (ดู 2952 ครั้ง)
อัพเดท : จันทร์ ที่ 6 มกราคม 2563

เพิ่มเติม   
 
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ (เงินงบประมาณรายได้) ครั้งที่ 15/2563 ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ (ดู 191 ครั้ง)
อัพเดท : วัน พฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน 2563

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ (เงินงบประมาณรายได้) ครั้งที่ 16/2563 ตำแหน่ง พนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ (ดู 123 ครั้ง)
อัพเดท : วัน พฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน 2563

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ (เงินงบประมาณรายได้) ครั้งที่ 11/2563 ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานบริหารเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์ (ดู 164 ครั้ง)
อัพเดท : วัน พุธ ที่ 23 กันยายน 2563

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร (เงินงบประมาณรายได้) ครั้งที่ 22/2563 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานการเงิน คณะแพทยศาสตร์ (ดู 496 ครั้ง)
อัพเดท : วัน อังคาร ที่ 22 กันยายน 2563

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ(เงินงบประมาณรายได้) ครั้งที่ 16/2563 ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 15 อัตรา (ดู 189 ครั้ง)
อัพเดท : วัน อังคาร ที่ 22 กันยายน 2563

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ (เงินงบประมาณรายได้) ครั้งที่ 17/2563 ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานบริหารคุณภาพเวชระเบียน คณะแพทยศาสตร์ (ดู 218 ครั้ง)
อัพเดท : วัน จันทร์ ที่ 21 กันยายน 2563

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ (เงินงบประมาณรายได้) ครั้งที่ 9/2563 ตำแหน่ง พนักงานห้องบัตร จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานบริหารคุณภาพเวชระเบียน คณะแพทยศาสตร์ (ดู 225 ครั้ง)
อัพเดท : วัน จันทร์ ที่ 21 กันยายน 2563

ประกาศ ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 4/2563 ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง ผุ้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา (ดู 310 ครั้ง)
อัพเดท : วัน พฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน 2563

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร (เงินงบประมาณรายได้) ครั้งที่ 19/2563 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ (ดู 962 ครั้ง)
อัพเดท : วัน พุธ ที่ 9 กันยายน 2563

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ (เงินงบประมาณรายได้) ครั้งที่ 11/2563 ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานบริหารเภสัชกรรม (ดู 276 ครั้ง)
อัพเดท : วัน พุธ ที่ 9 กันยายน 2563

เพิ่มเติม   
 
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 63087551419 (ดู 15 ครั้ง)
อัพเดท : พุธ ที่ 26 สิงหาคม 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 63087549515 (ดู 17 ครั้ง)
อัพเดท : พุธ ที่ 26 สิงหาคม 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 63087547770 (ดู 11 ครั้ง)
อัพเดท : พุธ ที่ 26 สิงหาคม 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 63087545620 (ดู 16 ครั้ง)
อัพเดท : พุธ ที่ 26 สิงหาคม 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 63087543290 (ดู 12 ครั้ง)
อัพเดท : พุธ ที่ 26 สิงหาคม 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 63087542485 (ดู 16 ครั้ง)
อัพเดท : พุธ ที่ 26 สิงหาคม 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 63087579004 (ดู 14 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 25 สิงหาคม 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 63087562158 (ดู 15 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 25 สิงหาคม 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 63087561299 (ดู 12 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 25 สิงหาคม 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 63087559930 (ดู 23 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 25 สิงหาคม 2563

เพิ่มเติม   
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ (ยอดเงิน 158,895.00 บาท) ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศธ 0527.10.01(10)/616084 (ดู 548 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 14 รายการ (ยอดเงิน 427,787.00บาท) ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศธ 0527.10.01(10)/616082 (ดู 576 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (ยอดเงิน 115,200.00 บาท) ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศธ 0527.10.01(10)/616078 (ดู 572 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ (ยอดเงิน 210,000.00 บาท) ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศธ 0527.10.01(10)/616081 (ดู 509 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 10 รายการ (ยอดเงิน 477,750.00 บาท) ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศธ 0527.10.01(10)/616080 (ดู 528 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (ยอดเงิน 495,046.20 บาท) ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศธ 0527.10.01(10)/613916 (ดู 565 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 11 รายการ (ยอดเงิน 479,360.00 บาท) ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศธ 0527.10.01(10)/615869 (ดู 500 ครั้ง)
อัพเดท : ศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ (ยอดเงิน 337,391.00 บาท) ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศธ 0527.10.01(10)/615868 (ดู 538 ครั้ง)
อัพเดท : ศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (ยอดเงิน 102,000.00 บาท) ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศธ 0527.10.01(10)/615907 (ดู 524 ครั้ง)
อัพเดท : ศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ (ยอดเงิน 229,456.00 บาท) ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศธ 0527.10.01(10)/615906 (ดู 530 ครั้ง)
อัพเดท : ศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561

เพิ่มเติม   
 
จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ จำนวน 1 งาน เป็นจำนวนเงินทั้งสิน 317,823.17 บาท (ดู 203 ครั้ง)
อัพเดท : ศุกร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2562

จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน 171,200 บาท (ดู 228 ครั้ง)
อัพเดท : พุธ ที่ 6 พฤศจิกายน 2562

จ้างตรวจคุณภาพน้ำบริสุทธิ์ จำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน 162,600 บาท (ดู 224 ครั้ง)
อัพเดท : จันทร์ ที่ 16 กันยายน 2562

เช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง แบบ Public IP จำนวน 1 ระบบ เป็นจำนวนเงิน 291,468 บาท (ดู 194 ครั้ง)
อัพเดท : ศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม 2562

เช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ความเร็วไม่น้อยกว่า 400/100 Mbps แบบ Public IP จำนวน 1 ระบบ เป็นจำนวนเงิน 453,765.60 บาท (ดู 228 ครั้ง)
อัพเดท : ศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม 2562

จ้างกั้นห้องสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จำนวน 1 งาน (ดู 264 ครั้ง)
อัพเดท : ศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2562

จ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 3 จำนวน 1 งาน (ดู 287 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 18 มิถุนายน 2562

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง (ดู 163 ครั้ง)
อัพเดท : พฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2562

จ้างปรับปรุงห้องล้างเครื่องมือหน่วยไตเทียม จำนวน ๑ งาน ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 293 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 12 มีนาคม 2562

จ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไอน้ำ จำนวน 1 งาน (ดู 322 ครั้ง)
อัพเดท : พุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

เพิ่มเติม   
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 38 ครั้ง)
อัพเดท : ศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม 2563

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 22 ครั้ง)
อัพเดท : ศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม 2563

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อชุดกล้องตรวจจับอุณหภูมิร่างกายใช้สำหรับหุ่นยนต์ จำนวน 5 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 41 ครั้ง)
อัพเดท : จันทร์ ที่ 24 สิงหาคม 2563

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อตู้อบแห้งไฟฟ้า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 74 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 45 ครั้ง)
อัพเดท : ศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2563

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อชุดป้องกันรังสีปราศจากตะกั่ว จำนวน 17 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 59 ครั้ง)
อัพเดท : จันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2563

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 103 ครั้ง)
อัพเดท : พฤหัสบดี ที่ 2 กรกฏาคม 2563

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 105 ครั้ง)
อัพเดท : ศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2563

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อโทรศัพท์ไร้สาย จำนวน 55 เครื่อง ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 57 ครั้ง)
อัพเดท : พุธ ที่ 13 พฤษภาคม 2563

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อหัวกล้องรับภาพสำหรับส่องตรวจและผ่าตัด ชนิดความละเอียดสูง จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 67 ครั้ง)
อัพเดท : พุธ ที่ 13 พฤษภาคม 2563

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 90 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 12 พฤษภาคม 2563

เพิ่มเติม   
 
ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 11 รายการ (ดู 29 ครั้ง)
อัพเดท : วัน จันทร์ ที่ 24 สิงหาคม 2563

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 16 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 95 ครั้ง)
อัพเดท : วัน พฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2563

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดจ้างพิมพ์แบบฟอร์มทางการแพทย์ จำนวน 8 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 174 ครั้ง)
อัพเดท : วัน ศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 71 ครั้ง)
อัพเดท : วัน พุธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 36 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 77 ครั้ง)
อัพเดท : วัน พฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 74 ครั้ง)
อัพเดท : วัน พุธ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อวัสดุ จำนวน 92 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 227 ครั้ง)
อัพเดท : วัน ศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 77 ครั้ง)
อัพเดท : วัน จันทร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (70 แกรม) จำนวน 6,000 รีม (ดู 174 ครั้ง)
อัพเดท : วัน จันทร์ ที่ 20 มกราคม 2563

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 108 ครั้ง)
อัพเดท : วัน จันทร์ ที่ 13 มกราคม 2563

 
  @ans 2015
Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)