คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
          
เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร          
 

เพิ่มเติม   
 
         
       ผลการประกวด Medicine Singing Contest ครั้งที่ 7 Invisible touch : เพราะเสียงสัมผัสได้        คณะแพทยศาสตร์ รพ.ม.นเรศวร จัดประชุมทำแผนยุทธศาสตร์ เครือข่ายบริการปฐมภูมิ        ผู้มีจิตศรัทธา มอบรถเข็นและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ รพ.มน. มูลค่า 60,000 บาท        รพ. มน. ซ้อมแผนรับอุบัติภัยหมู่ จำลองสถานการณ์เสมือนจริง  
         
       สถานีวิทยุ มน. สัมภาษณ์ เรื่อง “การเปลี่ยนกระจกตา ให้ผู้ป่วยกลับมามองเห็นอีกครั้ง”        งานเลี้ยงเพื่อแสดงความยินดี แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. 2562        ม.นเรศวร จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561        คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มน. ให้สัมภาษณ์ NUFM เนื่องในโอกาสแสดงความยินดีกับบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2561  
 
เพิ่มเติม   
 
          
       ลงทะเบียนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาองค์กร(OD)        วิสัยทัศน์ พันธกิจ        ค่านิยมองค์กร   ขอแสดงความยินดี  
 
เพิ่มเติม   
 
         
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะและหัตถการทางคลินิก) (Comprehensive Examination Part III (OSCE)) ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1        ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมสุขภาพจิต รับสมัครแพทย์ใช้ทุนรัฐบาล เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ        ข่าวประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการยื่นสำเร็จการศึกษา        ข่าวประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการขอสมัครสมาชิกแพทยสภาและขอขึ้นทะเบียน เพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
 
เพิ่มเติม   
 
         
       การบรรยายเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นข้อเสนอโครงการปี 2564        คลินิกให้คำปรึกษาระบาดวิทยาทางคลินิกและสถิติทางการแพทย์        ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการการเลือกวารสารสำหรับตีพิมพ์บทความ        วช. เปิดรับทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1) จำนวน 21 กลุ่มเรื่อง  
 
เพิ่มเติม   
 
         
       ขอเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตแพทย์ เข้าร่วมกิจกรรม อาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตแพทย์ ตอน " Merry Christmas"        พิธีเทิดพระเกียรติวันปิยมหาราช ประจำปี 2562        น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร        พิธีถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2562  
         
       โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2562        นพ.ชยุตพงศ์ วงศ์สถิตวิไลรุ่ง ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้ารับพระราชทานรางวัลบัณฑิตดีเยี่ยม สาขาแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี        ขอเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตแพทย์ เข้าร่วมกิจกรรม นิสิตแพทย์พบอาจารย์ที่ปรึกษา ตอน " Career Path"        ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “รับน้องเข้าวัง ครั้งที่ 7”  
 
   
 
เพิ่มเติม   
 
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกแพทย์ใช้ทุน ประจำปี 2563 (รอบ 1) (ดู 1103 ครั้ง)
อัพเดท : ศุกร์ ที่ 25 ตุลาคม 2562

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกแพทย์ใช้ทุน ประจำปี 2562 (รอบ 1) (ดู 6660 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2561

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกแพทย์ใช้ทุน ประจำปี 2561 (รอบ 1) (ดู 10931 ครั้ง)
อัพเดท : พุธ ที่ 1 พฤศจิกายน 2560

ผลการสอบคัดเลือกผู้มีสัญชาติไทยที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัด ประจำปีการศึกษา 2560 (ดู 12764 ครั้ง)
อัพเดท : พุธ ที่ 14 ธันวาคม 2559

เกณฑ์การคัดเลือกผู้มีสัญชาติไทยที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัด ประจำปีการศึกษา 2560 (ดู 12766 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน 2559

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกแพทย์ใช้ทุน ประจำปี 2560 รอบ 1 (ดู 14771 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 18 ตุลาคม 2559

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง การจัดสรรพื้นที่เช่า (รายวัน) จำนวน 1 ล็อค (ดู 10654 ครั้ง)
อัพเดท : ศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม 2559

รายชื่อผู้สอบคัดเลือกแพทย์ใช้ทุน ประจำปี 2560 (ดู 8650 ครั้ง)
อัพเดท : พฤหัสบดี ที่ 6 ตุลาคม 2559

ผลการสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรมเป็นแพทย์ฝึกหัด ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2 (ดู 8037 ครั้ง)
อัพเดท : จันทร์ ที่ 14 มีนาคม 2559

การสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรมเป็นแพทย์ฝึกหัด ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2 (ดู 4568 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 8 มีนาคม 2559

เพิ่มเติม   
 
ไม่มีข้อมูล
เพิ่มเติม   
 
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง การสรรหาผู้จัดจำหน่ายอาหาร 1 ล็อค (ดู 213 ครั้ง)
อัพเดท : ศุกร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2562

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่องการจัดสรรพื้นที่เช่าจำนวน 1 ล็อค (ดู 918 ครั้ง)
อัพเดท : ศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม 2562

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ ผลการคัดเลือกการจัดซื้อกรมธรรม์ประกันภัยประจำปี 2562 (ดู 1898 ครั้ง)
อัพเดท : พุธ ที่ 22 พฤษภาคม 2562

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ การจัดซื้อกรมธรรม์ประกันภัยประจำปี 2562 (ดู 2163 ครั้ง)
อัพเดท : ศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2562

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ ผลการพิจารณาการสรรหาผู้จัดจำหน่ายอาหารประเภทอาหารตามสั่ง จำนวน 1ลอ็อค (ดู 3538 ครั้ง)
อัพเดท : พฤหัสบดี ที่ 25 ตุลาคม 2561

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกจำหน่ายอาหาร ประเภทอาหารตามสั่ง จำนวน 1ล็อค (ดู 3611 ครั้ง)
อัพเดท : พุธ ที่ 17 ตุลาคม 2561

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ การจัดสรรพื้นที่เช่า จำนวน 1 ล็อค (ดู 3899 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 2 ตุลาคม 2561

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ การสรรหาผู้จัดจำหน่ายอาหารประเภทตามสั่ง จำนวน 1 ล็อค (ดู 3983 ครั้ง)
อัพเดท : จันทร์ ที่ 24 กันยายน 2561

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ ผลการพิจารณาการสรรหาผู้จัดจำหน่ายอาหารประเภทอาหารเพื่อสุขภาพ จำนวน 1 ล็อค (ดู 4247 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 21 สิงหาคม 2561

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร ประเภทอาหารเพื่อสุขภาพ จำนวน ๑ ล็อค (ดู 4619 ครั้ง)
อัพเดท : จันทร์ ที่ 23 กรกฏาคม 2561

เพิ่มเติม   
 
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร (เงินงบประมาณแผ่นดิน)ครั้งที่ 3/2562 ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 4 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ (ดู 26 ครั้ง)
อัพเดท : วัน จันทร์ ที่ 9 ธันวาคม 2562

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร (เงินงบประมาณแผ่นดิน)ครั้งที่ 2/2562มหาวิทยาลัยนเรศวร (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ครั้งที่ 2/2562 ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ (ดู 21 ครั้ง)
อัพเดท : วัน จันทร์ ที่ 9 ธันวาคม 2562

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ (เงินงบประมาณรายได้) ครั้งที่ 29/2562 ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ (ดู 225 ครั้ง)
อัพเดท : วัน จันทร์ ที่ 9 ธันวาคม 2562

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 11/2562 ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา อัตราจ้าง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานสนับสนุนการพยาบาล (ดู 108 ครั้ง)
อัพเดท : วัน จันทร์ ที่ 9 ธันวาคม 2562

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 12/2562 ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (แม่บ้าน) จำนวน 9 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานบริหารจัดการทรัพย์สิน (ดู 50 ครั้ง)
อัพเดท : วัน จันทร์ ที่ 9 ธันวาคม 2562

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ (เงินงบประมาณรายได้) ครั้งที่ 30/2562 ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานบริหารเภสัชกรรม (ดู 194 ครั้ง)
อัพเดท : วัน จันทร์ ที่ 9 ธันวาคม 2562

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ (เงินงบประมาณรายได้) ครั้งที่ 28/2562 ตำแหน่ง พนักงานห้องบัตร จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานบริหารคุณภาพเวชระเบียน คณะแพทยศาสตร์ (ดู 639 ครั้ง)
อัพเดท : วัน จันทร์ ที่ 2 ธันวาคม 2562

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 9/2562 ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 2 อัตราเพื่อปฏิบัติงาน ณ งานพัสดุ และตำแหน่ง คนสวน จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน ณ งานบริหารจัดการทรัพยืสิน (ดู 447 ครั้ง)
อัพเดท : วัน อังคาร ที่ 26 พฤศจิกายน 2562

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ (เงินงบประมาณรายได้) ครั้งที่ 23/2562 ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ (ดู 221 ครั้ง)
อัพเดท : วัน อังคาร ที่ 26 พฤศจิกายน 2562

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร (เงินงบประมาณรายได้) ครั้งที่ 22/2562 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานพัฒนานวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์ (ดู 231 ครั้ง)
อัพเดท : วัน อังคาร ที่ 26 พฤศจิกายน 2562

เพิ่มเติม   
 
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 62107149708 (ดู 14 ครั้ง)
อัพเดท : พฤหัสบดี ที่ 17 ตุลาคม 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 62107149691 (ดู 9 ครั้ง)
อัพเดท : พฤหัสบดี ที่ 17 ตุลาคม 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 62107149680 (ดู 7 ครั้ง)
อัพเดท : พฤหัสบดี ที่ 17 ตุลาคม 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 62107149663 (ดู 8 ครั้ง)
อัพเดท : พฤหัสบดี ที่ 17 ตุลาคม 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 62107149624 (ดู 9 ครั้ง)
อัพเดท : พฤหัสบดี ที่ 17 ตุลาคม 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 62107149600 (ดู 8 ครั้ง)
อัพเดท : พฤหัสบดี ที่ 17 ตุลาคม 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 62107149459 (ดู 7 ครั้ง)
อัพเดท : พฤหัสบดี ที่ 17 ตุลาคม 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 62107149389 (ดู 8 ครั้ง)
อัพเดท : พฤหัสบดี ที่ 17 ตุลาคม 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 62107149371 (ดู 10 ครั้ง)
อัพเดท : พฤหัสบดี ที่ 17 ตุลาคม 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 62107149332 (ดู 6 ครั้ง)
อัพเดท : พฤหัสบดี ที่ 17 ตุลาคม 2562

เพิ่มเติม   
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ (ยอดเงิน 158,895.00 บาท) ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศธ 0527.10.01(10)/616084 (ดู 314 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 14 รายการ (ยอดเงิน 427,787.00บาท) ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศธ 0527.10.01(10)/616082 (ดู 361 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (ยอดเงิน 115,200.00 บาท) ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศธ 0527.10.01(10)/616078 (ดู 350 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ (ยอดเงิน 210,000.00 บาท) ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศธ 0527.10.01(10)/616081 (ดู 269 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 10 รายการ (ยอดเงิน 477,750.00 บาท) ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศธ 0527.10.01(10)/616080 (ดู 300 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (ยอดเงิน 495,046.20 บาท) ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศธ 0527.10.01(10)/613916 (ดู 324 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 11 รายการ (ยอดเงิน 479,360.00 บาท) ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศธ 0527.10.01(10)/615869 (ดู 266 ครั้ง)
อัพเดท : ศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ (ยอดเงิน 337,391.00 บาท) ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศธ 0527.10.01(10)/615868 (ดู 325 ครั้ง)
อัพเดท : ศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (ยอดเงิน 102,000.00 บาท) ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศธ 0527.10.01(10)/615907 (ดู 307 ครั้ง)
อัพเดท : ศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ (ยอดเงิน 229,456.00 บาท) ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศธ 0527.10.01(10)/615906 (ดู 331 ครั้ง)
อัพเดท : ศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561

เพิ่มเติม   
 
จ้างกั้นห้องสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จำนวน 1 งาน (ดู 59 ครั้ง)
อัพเดท : ศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2562

จ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 3 จำนวน 1 งาน (ดู 48 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 18 มิถุนายน 2562

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง (ดู 67 ครั้ง)
อัพเดท : พฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2562

จ้างปรับปรุงห้องล้างเครื่องมือหน่วยไตเทียม จำนวน ๑ งาน ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 78 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 12 มีนาคม 2562

จ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไอน้ำ จำนวน 1 งาน (ดู 113 ครั้ง)
อัพเดท : พุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

จ้างเหมาปรับปรุงห้องเครื่องระบบไฟฟ้า จำนวน 1 งาน (ดู 139 ครั้ง)
อัพเดท : พฤหัสบดี ที่ 10 มกราคม 2562

จ้างบำรุงรักษาลิฟต์ ประจำอาคารสิรินธร (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 1 งาน (ดู 165 ครั้ง)
อัพเดท : พฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน 2561

จ้างบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำเย็น Chiler ประจำอาคารสิรินธร (แบบรวมอะไหล่) จำนวน 1 งาน (ดู 131 ครั้ง)
อัพเดท : พฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน 2561

จ้างบำรุงรักษาลิฟต์ ประจำอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 1 งาน (ดู 157 ครั้ง)
อัพเดท : พฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน 2561

จ้างบำรุงรักษาระบบท่อลมรับ-ส่งเอกสาร (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 1 งาน (ดู 150 ครั้ง)
อัพเดท : พุธ ที่ 19 กันยายน 2561

เพิ่มเติม   
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ ของ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 11 ครั้ง)
อัพเดท : พุธ ที่ 20 พฤศจิกายน 2562

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อเตียงไฟฟ้า จำนวน 6 เตียง ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 34 ครั้ง)
อัพเดท : พฤหัสบดี ที่ 29 สิงหาคม 2562

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 29 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 27 สิงหาคม 2562

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 27 ครั้ง)
อัพเดท : จันทร์ ที่ 26 สิงหาคม 2562

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 29 ครั้ง)
อัพเดท : ศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม 2562

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 27 ครั้ง)
อัพเดท : ศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม 2562

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 27 ครั้ง)
อัพเดท : จันทร์ ที่ 19 สิงหาคม 2562

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ คณะแพทยศาสตร์ (ดู 56 ครั้ง)
อัพเดท : พฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม 2562

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ คณะแพทยศาสตร์ (ดู 65 ครั้ง)
อัพเดท : พฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม 2562

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ คณะแพทยศาสตร์ (ดู 29 ครั้ง)
อัพเดท : พฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม 2562

เพิ่มเติม   
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อวัสดุก๊าซทางการแพทย์ จำนวน 11 รายการ (ดู 3 ครั้ง)
อัพเดท : วัน ศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม 2562

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ดู 5 ครั้ง)
อัพเดท : วัน อังคาร ที่ 3 ธันวาคม 2562

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (70 แกรม) จำนวน 2,000 รีม ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 6 ครั้ง)
อัพเดท : วัน ศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2562

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 5 ครั้ง)
อัพเดท : วัน พฤหัสบดี ที่ 28 พฤศจิกายน 2562

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อวัสดุ จำนวน 19 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 6 ครั้ง)
อัพเดท : วัน พุธ ที่ 27 พฤศจิกายน 2562

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุ จำนวน 14 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 6 ครั้ง)
อัพเดท : วัน พุธ ที่ 27 พฤศจิกายน 2562

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 6 ครั้ง)
อัพเดท : วัน จันทร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2562

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 18 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 6 ครั้ง)
อัพเดท : วัน ศุกร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2562

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 12 ครั้ง)
อัพเดท : วัน ศุกร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2562

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 9 ครั้ง)
อัพเดท : วัน จันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2562

 
  @ans 2015
Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)