คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
    สอบถามบริการทางการแพทย์ และสุขภาพ ท่านสามารถสอบถามปัญหาาสุขภาพหรือข้อมูลเบื้องต้น เพื่อทำการตรวจรักษาในอนาคต ได้ทางโทรศัพท์หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง
 
 
   (*) จำเป็นต้องระบุ
 
 
            ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ * :
นามสกุล * :
อีเมล์ * :
โทรศัพท์  :
 
            คำถาม
คำถาม * :
 
 
 
 
 
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)