คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ Prof.Dr.Sirikasem Sirilak,M.D.,MBA. Dean Faculty of Medicine Narasuan University
สายตรงผู้บริหาร
แจ้งปัญหา ข้อเสนอแนะ
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ หรือปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไข
ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อของผู้ร้องเรียน :
E-Mail ของผู้ร้องเรียน :
เบอร์โทรศัพท์ ของผู้ร้องเรียน :
เรื่องที่จะร้องเรียน (โดยละเอียด) * :
พยานหลักฐาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน :
สถานที่เกิดเหตุ * :
วัน เวลา ที่เกิดเหตุ * :

บุคคลผู้เกี่ยวข้อง (ระบุ) :
แนบไฟล์/รูปภาพ :
หมายเหตุ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ โปรดใช้ถ้อยคำที่สุภาพ และข้อร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริง
* ควรระบุข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ในการสอบหาข้อเท็จจริง และผลในการดำเนินการต่อไป
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)