คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
คุณอำไพ ตังศิริรัตน์ พร้อมด้วย คณะสายบุญ มอบ หน้ากากอนามัย N95จำนวน 600 ชิ้น มูลค่า 12,000 บาท ให้ รพ.มน. (ดู 204 ครั้ง)
 

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 คุณอำไพ ตังศิริรัตน์  พยาบาลวิชาชีพ ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย คณะสายบุญ มอบ หน้ากากอนามัย N95 จำนวน 600 ชิ้น มูลค่า 12,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร สู้ภัย COVID-19 โดย คุณขนิษฐา เมฆอรุณกมล รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการ  และ คุณภัทราวรรณ   สุพรรณไพบูลย์   รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลด้านบริการผู้ป่วยนอกและฉุกเฉิน เป็นผู้รับมอบ

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อ. 19 พ.ค. 2563 เวลา 16.30 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)