คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ Prof.Dr.Sirikasem Sirilak,M.D.,MBA. Dean Faculty of Medicine Narasuan University
 
ขอเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตแพทย์ “พบอาจารย์ที่ปรึกษา Online ปลอดภัยจาก COVID-19” (ดู 106 ครั้ง)
 

ขอเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตแพทย์
“พบอาจารย์ที่ปรึกษา Online ปลอดภัยจาก COVID-19”
ห่างกันแต่ไม่ห่างไกล หัวใจใกล้ชิด นิสิตแพทย์และอาจารย์ที่ปรึกษา

ติดต่อสื่อสารกันผ่านทางโทรศัพท์ และ Application ต่างๆ
แล้วยืนยันข้อมูล ได้ที่

1.ระบบพัฒนานิสิตและกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์
(อาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตแพทย์ทุกคน)
- เข้าเว็บไซต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร www.med.nu.ac.th
คลิกที่แบนเนอร์ Advisors อาจารย์ที่ปรึกษา หรือ www.med.nu.ac.th/systems/student_affairs
ใช้ Username และ Password (ระบบ NU Account)

2.ระบบสารสนเทศอาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
(สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา ที่มีนิสิตในที่ปรึกษา รหัสปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป)
ปลดล็อกลงทะเบียนนิสิต ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2563
- เข้าเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศอาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร หรือ http://www.advisors.nu.ac.th
ใช้ Username และ Password (ระบบ Reg NU) 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5596 7847

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤ. 21 พ.ค. 2563 เวลา 14.12 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)