คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท ให้ รพ.มน. (ดู 129 ครั้ง)
 

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร สู้ภัย COVID-19 รศ.พญ.รสสุคนธ์ คชรัตน์ รองคณบดีฝ่ายการแพทย์ คุณขนิษฐา เมฆอรุณกมล  รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการ และ เภสัชกรชัยวัฒน์  บูรณะชนอาภา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและพัสดุ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องรับรองมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้น 1อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 1 คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 22 มิ.ย. 2563 เวลา 16.26 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)