คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
ผู้มีจิตศรัทธามอบรถเข็นสำหรับผู้ป่วยจำนวน 4 คัน ให้ รพ.มน. (ดู 147 ครั้ง)
 

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563  คุณสุจินต์ และคุณสุนทร  หอมขจร  มอบรถเข็นสำหรับผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 4 คัน โดยมี รศ.พญ.รสสุคนธ์ คชรัตน์ รองคณบดีฝ่ายการแพทย์ คุณขนิษฐา เมฆอรุณกมล  รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการ และ เภสัชกรชัยวัฒน์  บูรณะชนอาภา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและพัสดุ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องรับรองมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้น 1อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 1 คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 22 มิ.ย. 2563 เวลา 16.39 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)