คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ Prof.Dr.Sirikasem Sirilak,M.D.,MBA. Dean Faculty of Medicine Narasuan University
 
Good Timber (ดู 83 ครั้ง)
 

GOOD TIMBER (baobab tree)

การทำสิ่งใหม่ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเกิดผลลัพธ์ใหม่ ๆ ของนิสิตแพทย์ มน.
(flower bouquet)เหตุใดจึงต้องคิดเช่นนั้น
มีเหตุผลรองรับที่เราคิดร่วมกันได้ใช่ไหม ?
1.โลกยุคใหม่ ?
2.โรคอุบัติใหม่ ?
3.วิถีชีวิตรูปแบบใหม่ ?
4.อาชีพและการทำงานแบบใหม่ ?
(emoji)ดังนั้น แนวคิดการเรียนการสอนโดยเฉพาะนิสิตในมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะนิสิตแพทย์ต้องใช้ความเข้าใจว่า…
รูปแบบของงานในโลกยุคใหม่มีด้วยกัน 2 แบบหลัก
1.การทำงานแบบมีขั้นตอน (algorithmic)
2.การทำงานตามสามัญสำนึกที่เกิดการแก้ปัญหาแบบใหม่ ๆ เชิงสร้างสรรค์ (heuristic)
หากพูดถึงการทำงานแบบ “algorithmic” ย่อมถูกท้าทายและมีคู่แข่งขันมาก เนื่องจากในปัจจุบันมีการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาแทนที่
เราจึงต้องหันมาพิจารณาถึงการนำการทำงานแบบ heuristic มาเป็น competencies หลัก ๆ ของบัณฑิตยุคใหม่ย่อมเหมาะสมกว่า เพราะเป็นสิ่งที่ AI ทดแทนได้ยาก เช่น การสร้างงานที่ต้องอาศัยศิลปะ การใช้อารมณ์ความรู้สึกในการสร้างงานหรือบริการ การใช้แนวคิดเชิงสร้างสรรค์ประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ หรือแม้แต่การบริหารจัดการในรูปแบบใหม่ ๆ

บัณฑิตหรือบัณฑิตแพทย์จึงต้องก้าวไกล ในเรื่องการใช้สมองซีกขวาให้มากขึ้น รวมถึงการใช้วิชา Non-Technical Skill (NTS) การใช้ทัศนคติเชิงบวก และ การดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ (Humanistic) (emoji)

ฝากให้คิดไตร่ตรอง
ฝากให้ทบทวนด้วยวิจารณญาณ
ฝากให้ร่วมออกแบบและสร้างสรรค์
เพื่อให้เกิดกิจกรรมกรรมดี ๆ ในคณะและมหาวิทยาลัยของเรา
เราต้องเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ แข็งแรง แข็งแกร่ง เพื่อให้ร่มเงาช่วยเหลือผู้อื่นได้ต่อไป
To be good timber (baobab tree)
ศิริเกษม ศิริลักษณ์
6/7/2563

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พ. 8 ก.ค. 2563 เวลา 18.19 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)