คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ Prof.Dr.Sirikasem Sirilak,M.D.,MBA. Dean Faculty of Medicine Narasuan University
 
ประชาสัมพันธ์ มน. สัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว 15 ปี (2565-2579) (ดู 498 ครั้ง)
 

เมื่อวันที่  15 ก.ค.2563  ผศ.พญ.สุภินดา  ศิริลักษณ์  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต  ภญ.ดวงดาว  วงศ์จำปา  รองผู้อำนวยการฝ่ายเภสัชกรรม  ภก.ชัยวัฒน์  บูรณะชนอาภา  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและพัสดุ ให้สัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว 15 ปี (2565-2579) โดย นายพงศ์ภัทร์ ฟักฟูม  นักประชาสัมพันธ์  งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นผู้สัมภาษณ์  ณ  สำนักงานคณบดี   ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พ. 15 ก.ค. 2563 เวลา 16.00 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)