คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ Prof.Dr.Sirikasem Sirilak,M.D.,MBA. Dean Faculty of Medicine Narasuan University
 
โครงการสัมมนาสโมสรนิสิตและพัฒนาศักยภาพผู้นำสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2563 (ดู 25 ครั้ง)
 

          วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 น. งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมโครงการสัมมนาสโมสรนิสิตและพัฒนาศักยภาพผู้นำสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุภินดา ศิริลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต กล่าวเปิดโครงการ พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “นโยบายการทำงานสโมสร และการดำเนินการของสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ ภายใต้วิสัยทัศน์ของคณะแพทยศาสตร์” ตามด้วยแง่คิดในการดำเนินงานจาก อาจารย์แพทย์หญิงญาศินี อภิรักษ์นภานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต  อาจารย์แพทย์หญิงตติมา กล่อมจันทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต และ อาจารย์แพทย์หญิงฟ้าสินี อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเครือข่ายและวิเทศสัมพันธ์

          จากนั้นจึงเป็นการแถลงนโยบายและทิศทางการทำงานของสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563-2564 โดย นิสิตแพทย์อภิชญา เวชวิทยาขลัง ประธานสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตามมาด้วยการร่วมกันวางแผนและจัดทำแผนปฏิบัติงานของสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ( กรกฎาคม 2563 – กันยายน 2564 ) กับทีมสโมสรนิสิตฯ และประธานชมรมต่างๆ ปิดท้ายด้วยการเรียนรู้ระเบียบและขั้นตอนในการจัดทาโครงการและการร่างหนังสือราชการ โดย นายฤทธิรงค์ แสนพรม รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานพัฒนานิสิต และปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานกิจการนิสิต ณ ห้องประชุม CC2-802 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อา. 19 ก.ค. 2563 เวลา 17.12 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)