คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ Prof.Dr.Sirikasem Sirilak,M.D.,MBA. Dean Faculty of Medicine Narasuan University
 
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 30 ปี (ดู 243 ครั้ง)
 

   วันนี้ (29 กรกฎาคม 2563 )เวลา 07.00 น. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร  เป็นประธานในพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพิธีวางพานพุ่มจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อความเป็นสิริมงคลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน  สำหรับในปีนี้ ได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย ผู้ได้รับรางวัลกระแสชนะวงศ์   บุคลากรดีเด่นสายวิชาการ  อาจารย์ต้นแบบการพัฒนานิสิตแบบองค์รวม บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน และผู้เกษียณอายุราชการ โดยจัดขึ้น ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

    การนี้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์บดินทร์  บุตรธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานวัตกรรม พร้อมทีมบุคลากรและนิสิตแพทย์ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มและพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  และร่วมมอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อินทิพร  โฆษิตานุฤทธิ์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสนับสนุนการศึกษา ในโอกาสได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ อาจารย์ต้นแบบการพัฒนานิสิตแบบองค์รวม  ในโครงการ 30 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร  30 อาจารย์ ต้นแบบการพัฒนานิสิต แบบองค์รวม ประจำปีพุทธศักราช 2563   โดยเกณฑ์การคัดเลือกรางวัลดังกล่าวคัดเลือกอาจารย์ผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นอาจารย์ผู้สอนดีเด่น จาก 16 คณะ 4 วิทยาลัย  ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความชื่นชมยินดีมา ณ โอกาสนี้

 

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พ. 29 ก.ค. 2563 เวลา 17.50 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)