คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ Prof.Dr.Sirikasem Sirilak,M.D.,MBA. Dean Faculty of Medicine Narasuan University
 
พิธีปิดโครงการประมูลงานศิลปะ “แง่งามแห่งศิลปะ @Spiritual Invigoration Art” (ดู 85 ครั้ง)
 

          วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธีปิดโครงการประมูลงานศิลปะ “แง่งามแห่งศิลปะ @Spiritual Invigoration Art” เพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ และซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร และมอบผลงานศิลปะแด่ผู้มีจิตศรัทธาที่เป็นผู้ประมูลสูงสุดในแต่ละผลงาน โดยมี รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงานผลการดำเนินงาน โดยได้รับเงินบริจาคทั้งสิ้นจำนวน 493,223 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน)

          ในการนี้มี นายกิตติพร คลังสมบัติ นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับเชิญให้เป็นตัวแทนนิสิตและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ อ่านบทกวี "เราทุกคนคือ...ผู้เยียวยา" ในโอกาสพิธีมอบงานศิลปะแด่ผู้บริจาคประมูลงานศิลปะและพิธีปิดโครงการ

“เราทุกคนคือ...ผู้เยียวยา”

แง่งามแห่ง  ศิลปะสร้าง โอกาสสุข
บรรเทาทุกข์  ผู้ป่วยยาก  ไร้ความหวัง
ดุจประทีบ  แสงทองส่อง  ทางพลัง
ดั่งฝนพรำ  พรมดอกไม้  ได้แย้มบาน
คณาจารย์  ศิลปิน  สถาปัตย์
ร่วมแรงจัด  แสดงงาน  ผสานศิลป์
ฝากคุณค่า  ทางจิตใจ  ยามยลยิน
มอบงานศิลป์  ที่สร้างมา  ช่วยปวงชน
ขอบพระคุณ  ผู้บริจาค  ทุกทุกท่าน
สละทรัพย์  ต่อชีวิต  อีกนับแสน
ซื้อเครื่องมือ   ซื้อหยูกยา  ราคาแพง
ขอบุญแห่ง   เมตตาให้   ความสุขคืน
คณะแพทย์  นเรศวร  ต้องสานต่อ
หน้าที่หมอ  ต้องป้องกัน  ต้องรักษา
เราทุกคน  ล้วนก็คือ  ผู้เยียวยา
ยื่นมือมา  ช่วยประชา  จากโรคภัย

นางสาวจามรี อ่อนโฉม (ผู้ประพันธ์)

          สำหรับโครงการประมูลงานศิลปะ “แง่งามแห่งศิลปะ @Spiritual Invigoration Art” ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างคณาจารย์ศิลปิน 10 ท่าน จากสาขาทัศนศิลป์ ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดให้ชมทุกวันตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องแสดงงานศิลปะ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

          หากท่านผู้มีจิตศรัทธาต้องการบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ และจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ สามารถบริจาคได้ที่ทำการมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ หรือบริจาคเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 346-1-45112-0 โดยมูลนิธิจะนำเงินบริจาคไปช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ และจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 5596 7904, 0 5596 7813

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 31 ก.ค. 2563 เวลา 17.35 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)