คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ Prof.Dr.Sirikasem Sirilak,M.D.,MBA. Dean Faculty of Medicine Narasuan University
 
พิธีมอบสัญลักษณ์แก่นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 (ดู 45 ครั้ง)
 

          วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563  เวลา 9.00 น. ศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานกล่าวในพิธีเปิดและให้โอวาทแก่นิสิต ในงาน “พิธีมอบสัญลักษณ์แก่นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563” พร้อมนำทีมคณาจารย์เข้าร่วมมอบสัญลักษณ์แก่นิสิตแพทย์ กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นนิสิตแพทย์ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องและคณาจารย์ รวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความรักความผูกพันซึ่งกันและกันของนิสิตภายในคณะ และบ่งบอกถึงความเป็นนิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีนิสิตแพทย์เข้าร่วมพิธีรับมอบ จำนวน 175 ราย ณ ห้องประชุม CC2-801 และ CC2-802 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อ. 11 ส.ค. 2563 เวลา 18.18 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)