คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ Prof.Dr.Sirikasem Sirilak,M.D.,MBA. Dean Faculty of Medicine Narasuan University
 
พิธีมอบทุนการศึกษาของชมรมผู้ปกครองนิสิตแพทย์พระนเรศวร (ดู 32 ครั้ง)
 

วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563 เวลา 12.00 น. มีพิธีมอบทุนการศึกษาของชมรมผู้ปกครองนิสิตแพทย์พระนเรศวร นำโดยนายแพทย์วิบูล อุทัยแสงสุข ประธานชมรมฯ และกรรมการ รวม 6 ท่าน ณ ห้องประชุมกิจการนิสิต โดยมอบทุนแก่นิสิตแพทย์มงคล ศรียรักษ์ นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 เป็นเงินสดจำนวนเงิน 48,000 บาท โดยมอบให้งานกิจการนิสิตเป็นผู้แบ่งจ่ายเป็นรายเดือนจำนวน 6 เดือน เดือนละ 8,000 บาท เริ่มเดือนสิงหาคม 2563 จ่ายเป็นเดือนแรก (สำหรับเงินที่เหลือ 40,000 บาท จะนำเข้าบัญชีกองทุนกู้ฉุกเฉินนิสิตคณะแพทย์ต่อไป) ทั้งนี้มีอาจารย์แพทย์หญิงญาศินี อภิรักษ์นภานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นตัวแทนรับมอบทุนการศึกษา และร่วมหารือแนวทางการบริหารจัดการเงินในบัญชีชมรมผู้ปกครองฯ โดยทางชมรมผู้ปกครองขอหารือกันเองภายในชมรมก่อน พร้อมทั้งขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนกู้เงินฉุกเฉินนิสิตแพทย์ของคณะ ประกอบด้วยโครงสร้าง การบริหารกองทุนกู้ฉุกเฉินฯ ขั้นตอนหรือ flow การเบิกจ่ายกองทุนกู้ฉุกเฉิน เพื่อประกอบการตัดสินใจว่าจะบริหารจัดการเงินในบัญชีชมรมผู้ปกครองฯ ต่อไป

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อ. 11 ส.ค. 2563 เวลา 18.42 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)