คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ Prof.Dr.Sirikasem Sirilak,M.D.,MBA. Dean Faculty of Medicine Narasuan University
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ รับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ นักศึกษาแพทย์ชั้นปี ที่ 6 ซึ่งกำลังจะสำเร็จการศึกษาในปี 2564 เพื่อเป็นแพทย์ใช้ทุน (ดู 153 ครั้ง)
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
รับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ซึ่งกำลังจะสำเร็จการศึกษาในปี 2564
เพื่อเป็นแพทย์ใช้ทุน

- แพทย์ใช้ทุน สังกัด คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
รับสมัคร ระหว่างเดือน สิงหาคม 2563 – เดือนกันยายน 2563
ผู้ที่สนใจสมัคร download เอกสารที่ https://med.mahidol.ac.th/meded/th/STURAma_2563
ยื่นเอกสารการสมัครที่ งานแพทยศาสตรศึกษา สำนักงานการศึกษา ชั้น 3 อาคารบริหาร
โทรศัพท์ 02-201-1644

- แพทย์ใช้ทุน สังกัด โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
ระยะเวลารับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

ติดต่อโดยตรงที่ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
Email: ratree.was@mahidol.ac.th
ผู้ที่สนใจสมัคร download เอกสารที่ https://med.mahidol.ac.th/meded/th/STURAma_2563

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 17 ส.ค. 2563 เวลา 16.10 น.
โดย : น.ส.สิริมาศ แน่งน้อย
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)