คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ Prof.Dr.Sirikasem Sirilak,M.D.,MBA. Dean Faculty of Medicine Narasuan University
 
ขอแจ้งผลการพิจารณาทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (เฉพาะผู้ที่ได้รับการสัมภาษณ์ทุน ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2563) (ดู 142 ครั้ง)
 

ขอแจ้งผลการพิจารณาทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (เฉพาะผู้ที่ได้รับการสัมภาษณ์ทุน ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2563) ตาม link shorturl.at/nsuJS หรือ QR code

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 17 ส.ค. 2563 เวลา 21.22 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)