คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ Prof.Dr.Sirikasem Sirilak,M.D.,MBA. Dean Faculty of Medicine Narasuan University
 
โครงการอบรม“การดูแลผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจ (ดู 426 ครั้ง)
 

      เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม  ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเรื่อง “การดูแลผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจ” โดยมีนางเนตรญา วิโรจวานิช หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 9 ชั้น 3  อาคารสิรินธร  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

      การจัดโครงการในครั้งนี้ ฝ่ายการพยาบาลได้ร่วมกับภาควิชากุมารเวชศาสตร์  ซึ่งมีรูปแบบการบรรยาย ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน – 22 ตุลาคม 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 30 คน และกิจกรรมแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม – 4 ธันวาคม 2563 ผู้เข้าร่วมฝึกปฏิบัติ 10 คนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจ และให้การช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤ. 3 ก.ย. 2563 เวลา 14.49 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)