คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ Prof.Dr.Sirikasem Sirilak,M.D.,MBA. Dean Faculty of Medicine Narasuan University
 
พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา ประจำปีการศึกษา 2563 (ดู 71 ครั้ง)
 

          วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 ผศ.นพ.บดินทร์ บุตรธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ผู้แทนคณบดี) เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะจาก “มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา” รวมถึงผู้มอบทุน ณ ห้องประชุม CC2-412 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีการรับมอบทุนการศึกษาจำนวน 6 ทุน ทุนละ 60,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 360,000 บาท สำหรับทุนดังกล่าว จะเป็นทุนต่อเนื่องจนจบการศึกษา โดยมีรายชื่อผู้มอบทุนและนิสิตผู้รับมอบทุน ดังนี้

 1. คุณเกรียงไกรกิตติธเนศวร และ ดร.เกยูร โชคล้ำเลิศ
  เป็นมอบทุนการศึกษาให้แก่ นิสิตแพทย์วีรวัฒน์ เกษสาคร นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2
 1. คุณศิริพร ลีปรีชานนท์ เป็นมอบทุนการศึกษา จำนวน 1 ทุน
  ให้แก่ นิสิตแพทย์สรวิศ ศรีธเนศสกุล นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2
 1. เภสัชกรหญิงวรรณศิริ นิ่มพิทักษ์พงศ์ เป็นมอบทุนการศึกษา จำนวน 1 ทุน
  ให้แก่ นิสิตแพทย์ปฏิพรรค์ กาศทิพย์ นิสิตแพทย์ชั้นปีที่6 
 1. คุณรัชนก โกหลำ เป็นมอบทุนการศึกษา จำนวน 1 ทุน
  ให้แก่ นิสิตแพทย์เบญจมาศ เยาว์ธานี นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4
 1. คุณกิตติรัตน์ เมฆมณี เป็นมอบทุนการศึกษา จำนวน 2 ทุน
  ให้แก่ นิสิตแพทย์นรินทร์ ตุ่นตาโมง นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6
  และ นิสิตแพทย์ฤทธิชัย สามะหาดไทย นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3

          โดยมี ผศ.พญ.สุภินดา ศิริลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และ อ.พญ.ญาศินี อภิรักษ์นภานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ร่วมรับมอบทุนดังกล่าว โดยนิสิตแพทย์ผู้รับทุนได้กล่าวแสดงความรู้สึกต่อผู้มอบทุน และตั้งปณิธานว่าจะตั้งใจเรียน เป็นคนดี และเป็นแพทย์ที่ดีเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปในอนาคตต่อไป ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอขอบพระคุณท่านผู้มีจิตเมตตา มา ณ โอกาสนี้ และหากท่านใดประสงค์จะมอบทุนให้แก่นิสิตแพทย์ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หมายเลขโทรศัพท์ 0 5596 7848

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พ. 9 ก.ย. 2563 เวลา 18.25 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)