คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ Prof.Dr.Sirikasem Sirilak,M.D.,MBA. Dean Faculty of Medicine Narasuan University
 
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2563 (ดู 354 ครั้ง)
 

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2563

 
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 11544_ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกทุนนิสิตสหเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 63.pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤ. 10 ก.ย. 2563 เวลา 15.43 น.
โดย : นางสาวพิมพิไล ไชยศิลป์
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)