คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ Prof.Dr.Sirikasem Sirilak,M.D.,MBA. Dean Faculty of Medicine Narasuan University
 
คณะแพทยศาสตร์ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร รับธง เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) ครั้งที่ 74 ในเดือนธันวาคม 2563 นี้ . (ดู 258 ครั้ง)
 

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา  ศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และรักษาการผู้อำนวยการ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร และ รศ.พญ.รสสุคนธ์ คชรัตน์  รองคณบดีฝ่ายการแพทย์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมการประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) ครั้งที่ 73  ณ รพ.ราชวิถี พร้อมรับธงเจ้าภาพจัดการประชุม ฯ ครั้งที่  74 ที่ จ.พิษณุโลกในปลายปีนี้

 

การประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) ครั้งที่ 73 Theme : Post COVID-19 Era, Now and Then โดยได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิด และ ศ.คลินิก นพ.สุรวิทย์ เตชธุวานันท์ อธิการวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ปาฐกถาพิเศษ  และมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นที่น่าสนใจโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง Medical Service และ Medical Education รวมถึงมีพิธีส่งมอบธงการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ฯ ครั้งที่ 74 ให้กับ คณะแพทยศาสตร์ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี ศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และรักษาการผู้อำนวยการ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร และ รศ.พญ.รสสุคนธ์ คชรัตน์  รองคณบดีฝ่ายการแพทย์ พร้อมด้วยผู้ริหารและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร รับธงต่อจากเจ้าภาพปัจจุบัน รพ.ราชวิถี ซึ่งการประชุมครั้งที่ 74 จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม 2563 นี้ ณ จ.พิษณุโลก

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ส. 12 ก.ย. 2563 เวลา 21.07 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)