คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ Prof.Dr.Sirikasem Sirilak,M.D.,MBA. Dean Faculty of Medicine Narasuan University
 
อาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตแพทย์ หัวข้อ New Normal การใช้ชีวิตนิสิตแพทย์ (ดู 249 ครั้ง)
 

          วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 15.00 น. งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตแพทย์ หัวข้อ New Normal การใช้ชีวิตนิสิตแพทย์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอินทิพร โฆษิตานุฤทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสนับสนุนการศึกษา  อาจารย์แพทย์หญิงญาศินี อภิรักษ์นภานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต  อาจารย์แพทย์หญิงฟ้าสินี อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเครือข่ายและวิเทศสัมพันธ์  ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ New Normal การใช้ชีวิตนิสิตแพทย์ เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันต่างๆ และการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งทางด้านการเรียนและการทำกิจกรรม โดยกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตแพทย์นี้ ใช้การลงทะเบียนผ่านระบบพัฒนานิสิตและกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ http://www.med.nu.ac.th/systems/student_affairs รวมถึงการกรองข้อมูลประวัติส่วนตัวของนิสิต และการประเมินการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมร่วมสนุกจากการสุ่มของรางวัลด้วยเกมส์วงล้อภายในงาน ณ ห้องประชุม CC2-802 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 12 ต.ค. 2563 เวลา 10.36 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)