คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ Prof.Dr.Sirikasem Sirilak,M.D.,MBA. Dean Faculty of Medicine Narasuan University
 
พิธีมอบทุนการศึกษา “มูลนิธิชิน โสภณพนิช” ประจำปีการศึกษา 2563 (ดู 204 ครั้ง)
 

          วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 ศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานกล่าวต้อนรับ คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช กรรมการผู้อำนวยการ “มูลนิธิชิน โสภณพนิช” ในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิชิน โสภณพนิช ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 9 ชั้น 3 อาคารสิรินธร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

          ตามที่ “มูลนิธิชิน โสภณพนิช” จัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องในทุกปีให้แก่นักเรียน นิสิตและนักศึกษา ซึ่งในปีนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่จัดให้มีพิธีมอบทุนดังกล่าว ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีคณะแพทยศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพ โดยมีผู้รับทุนจากคณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รวมจำนวน 62 ทุน เพื่อเป็นการสร้างพื้นฐานการศึกษาที่ดี และสำเร็จการศึกษาไปทำงานเพื่อประเทศชาติ ประชาชน ท้องถิ่น และมีโอกาสช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 12 ต.ค. 2563 เวลา 15.51 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)