คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ Prof.Dr.Sirikasem Sirilak,M.D.,MBA. Dean Faculty of Medicine Narasuan University
 
ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายปฐมภูมิ รพ.มน.ครั้งที่ 1/2564 (ดู 247 ครั้ง)
 

        เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 130.00 น. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม  ศิริลักษณ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานในการ ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายปฐมภูมิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1/2564 ณ  ห้องประชุม CC2-414 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

        การจัดการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนในระดับปฐมภูมิ     ที่มีภูมิลำเนาโดยรอบมหาวิทยาลัยนเรศวรจำนวน 5 ตำบล 6 รพ.สต. ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม รวมถึงพิจารณาจัดสรรงบประมาณ วางแผนพัฒนาเครือข่ายให้ข้อเสนอแนะ และติดตามผลการดำเนินงานการดูแลสุขภาพประชาชน

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 30 ต.ค. 2563 เวลา 14.35 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)