คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ Prof.Dr.Sirikasem Sirilak,M.D.,MBA. Dean Faculty of Medicine Narasuan University
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Safe IV Therapy (ดู 308 ครั้ง)
 

     วันนี้(30 ตุลาคม 2563) เวลา 08.30 น. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม  ศิริลักษณ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Safe IV Therapy  โดย นางเนตรญา วิโรจวานิช หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน  ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 9   ชั้น 3  อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

     การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ และเพิ่มสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในการพยาบาลผู้ป่วยให้สารน้ำทางหลอดเลือด ให้สามารถนำความรู้มาพัฒนาแนวทางการพยาบาลได้ตามมาตรฐาน เกิดความปลอดภัยต่อผู้ป่วย และพัฒนาผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยขององค์กร ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 30 ต.ค. 2563 เวลา 16.01 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)