คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ Prof.Dr.Sirikasem Sirilak,M.D.,MBA. Dean Faculty of Medicine Narasuan University
 
พิธีกล่าวคำปฏิญาณจรรยาบรรณนิสิตแพทย์แห่งประเทศไทยต่อร่างอาจารย์ใหญ่ (ดู 280 ครั้ง)
 

     เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 0.7.45 น.  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม  ศิริลักษณ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิดโครงการพิธีกล่าวคำปฏิญาณจรรยาบรรณนิสิตแพทย์แห่งประเทศไทยต่อร่างอาจารย์ใหญ่  ประจำปี 2563  และรองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ  ยะโสธรศรีกุล  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าวให้โอวาทแก่นิสิตแพทย์  ณ อาคารกายวิภาคศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

     การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตแพทย์ทุกคนได้กล่าวคำปฏิญาณจรรยาบรรณนิสิตแพทย์แห่งประเทศไทยต่อร่างอาจารย์ใหญ่  เสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมให้แก่นิสิตแพทย์  ให้นิสิตแพทย์ได้ระลึกถึงคุณงามความดีของอาจารย์ใหญ่

 

 ถ่ายภาพโดย : งานพัฒนานิสิต คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อ. 3 พ.ย. 2563 เวลา 16.26 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)