คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ Prof.Dr.Sirikasem Sirilak,M.D.,MBA. Dean Faculty of Medicine Narasuan University
 
อธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร พบปะเยี่ยมเยียน บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวนโยบายการดำเนินงาน (ดู 275 ครั้ง)
 

     เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน  2563 เวลา 13.30 น. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม  ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์พร้อมทีมผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร และทีมบริหารมหาวิทยาลัยในโอกาสพบปะเยี่ยมเยียน บุคลากรคณะแพทยศาสตร์  เพื่อแลกเปลี่ยน นโยบายการดำเนินงานระหว่างมหาวิทยาลัยและคณะแพทยศาสตร์ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและเกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม CC2- 802 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2  คระแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 6 พ.ย. 2563 เวลา 13.25 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)