คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ Prof.Dr.Sirikasem Sirilak,M.D.,MBA. Dean Faculty of Medicine Narasuan University
 
พิธีกล่าวคำปฏิญาณฯ ต่อร่างอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563 (ดู 147 ครั้ง)
 

          วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. ศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธีกล่าวคำปฏิญาณจรรยาบรรณนิสิตนักศึกษาแพทย์ไทย (Thai Medical Student's Code of Conduct) ต่อร่างอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวถึงที่มาของการบริจาคร่างอาจารย์ใหญ่และความสำคัญของการเรียนรู้ โดยมีคณะผู้บริหารและคณาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนิสิตแพทย์เข้าร่วมกิจกรรม ณ ตึกกายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

          การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตุประสงค์เพื่อให้นิสิตแพทย์ทุกคนได้ระลึกถึงความกตัญญูกตเวทีของอาจารย์ใหญ่ ผู้ซึ่งเป็นผู้เสียสละตนเองให้นิสิตแพทย์ได้ใช้ร่างในการเรียนรู้ อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอันดีให้แก่นิสิตแพทย์ โดยนิสิตแพทย์ร่วมวางพวงมาลัยบนร่างอาจารย์ใหญ่เพื่อแสดงความรู้คุณ รวมถึงมีคณาจารย์คอยช่วยแนะแนวทางการเรียนในแต่ละโต๊ะปฏิบัติการและนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้แนวทางในการเรียนรู้การศึกษาในรายวิชาต่อไป

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 9 พ.ย. 2563 เวลา 14.12 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)