คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ Prof.Dr.Sirikasem Sirilak,M.D.,MBA. Dean Faculty of Medicine Narasuan University
 
โครงการพัฒนาทักษะทางด้านบริหารและภาวะผู้นำ (ดู 133 ครั้ง)
 

    เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม  ศิริลักษณ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิด โครงการพัฒนาทักษะทางด้านบริหารและภาวะผู้นำ หัวข้อ "Facilitation training for teaching Non-technical skills"ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 210 ชั้น 2 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

     การจัดโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2563 โดยทีมวิทยากรที่มากความสามารถ  กัปตันมนต์ชัย โรจน์รัตนชัย พร้อมทีมวิทยากรจากการบินไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาทักษะทางด้านการบริหารจัดการ ควบคู่ไปกับการพัฒนาภาวะผู้นำ ซึ่งเป็นทักษะที่เข้ามามีบทบาท สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทั้งในส่วนของบุคคลและการทำงานเป็นทีมโดยเฉพาะสหสาขาวิชาชีพ ที่ทำงานประสานกันในองค์กร และเพื่อถ่ายทอดไปยังบุคคลากรทั่วทั้งองค์กรต่อไป

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 13 พ.ย. 2563 เวลา 15.16 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)