คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ Prof.Dr.Sirikasem Sirilak,M.D.,MBA. Dean Faculty of Medicine Narasuan University
 
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 6/2563 ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา พนักงานห้องบัตร จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่ง ช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา (ดู 355 ครั้ง)
 

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 

ครั้งที่ 6/2563 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป                                                     จำนวน 1 อัตรา

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานบริหารจัดการทรัพย์สิน

2. ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป                                                     จำนวน 1 อัตรา

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานโภชนาการ

3. ตำแหน่ง พนักงานห้องบัตร                                                  จำนวน 2 อัตรา

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานบริหารคุณภาพเวชระเบียน

4. ตำแหน่ง ช่างเทคนิค                                                          จำนวน 1 อัตรา

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานบริหารจัดการทรัพย์สิน

 
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 11716_ประกาศรับสมัครฯ 6-2563 พนักงานทั่วไป พนักงานห้องบัตร ช่างเทคนิค.pdf
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 11716_ใบสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน).pdf
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 11716_แบบประเมินผู้สมัครงานสงสัยโรคติดเชื้อ up 9 มิ.ย.pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 13 พ.ย. 2563 เวลา 15.24 น.
โดย : นางสาวพิมพิไล ไชยศิลป์
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)