คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ Prof.Dr.Sirikasem Sirilak,M.D.,MBA. Dean Faculty of Medicine Narasuan University
 
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ(เงินงบประมาณรายได้) ครั้งที่ 25/2563 ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 2 อัตรา (ดู 197 ครั้ง)
 

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ(เงินงบประมาณรายได้) ครั้งที่ 25/2563

1. ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานบริหารค่ารักษาพยาบาล

2. ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ภาควิชารังสีวิทยา

 
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 11735_ประกาศสอบข้อเขียน 25-63 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร.pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พ. 18 พ.ย. 2563 เวลา 09.41 น.
โดย : นางสาวพิมพิไล ไชยศิลป์
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)