คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ Prof.Dr.Sirikasem Sirilak,M.D.,MBA. Dean Faculty of Medicine Narasuan University
 
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่องการจัดสรรพื้นที่เช่าจำนวน 3 ล็อค (ดู 594 ครั้ง)
 

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่องการจัดสรรพื้นที่เช่าจำนวน 3 ล็อค

 
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 11767_ประกาศการจัดสรรพื้นที่เช่าจำนวน 3 ล็อค อัพเดท.pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พ. 23 ธ.ค. 2563 เวลา 11.38 น.
โดย : นายสัณห์ธนัช ทองสุก
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)