คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ Prof.Dr.Sirikasem Sirilak,M.D.,MBA. Dean Faculty of Medicine Narasuan University
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีความประสงค์จะรับสมัคร นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 รอบที่ 2 ซึ่งกำลังศึกษาและจะสำเร็จการศึกษา ในปี พ.ศ.2564 (ดู 155 ครั้ง)
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีความประสงค์จะรับสมัคร
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 รอบที่ 2 ซึ่งกำลังศึกษาและจะสำเร็จการศึกษา
ในปี พ.ศ.2564 เพื่อเป็นแพทย์ใช้ทุนตำแหน่งอาจารย์
ในโครงการตามความต้องการของคณะฯ 8 อัตรา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด หรือ download เอกสารการสมัครได้ที่

https://www.rama.mahidol.ac.th/meded/th/STURAma_2563-2

สามารถโดยตรงได้ที่ งานแพทยศาสตรศึกษา สำนักงานการศึกษา ชั้น 3 อาคารเรียนรวม
โทรศัพท์ 02-201-1644 
โทรสาร 02-201-2038

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 27 พ.ย. 2563 เวลา 10.51 น.
โดย : น.ส.สิริมาศ แน่งน้อย
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)