คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ Prof.Dr.Sirikasem Sirilak,M.D.,MBA. Dean Faculty of Medicine Narasuan University
 
ครอบครัวบุญกล่ำ มอบทุนการศึกษา จำนวน 80,000 บาท (ดู 64 ครั้ง)
 

           วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น. ศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.พญ.สุภินดา ศิริลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และ อ.พญ.ญาศินี อภิรักษ์นภานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต รับมอบทุนการศึกษาครอบครัวบุญกล่ำ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 จำนวน 4 ทุน ทุนละ 20,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) จากตัวแทนครอบครัวบุญกล่ำ ณ ห้องรับรองคณบดี ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายชื่อนิสิตผู้ได้รับมอบทุน ดังนี้

  1. นายกิตติ เจริญโต นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6
  2. นายสุทธิลักษณ์ อุดมธนะทรัพย์ นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5
  3. นายพิสิฐ มาศเสนา นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5
  4. นางสาวประภัสสร มีโพธิ์ นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4

          สำหรับทุนการศึกษาครอบครัวบุญกล่ำ เป็นทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา ในโอกาสนี้ ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบพระคุณ ครอบครัวบุญกล่ำ เป็นอย่างสูง ที่ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตแพทย์ หากท่านผู้มีจิตศรัทธาท่านใดต้องการมอบทุนการศึกษา สามารถโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-7848 ในวันและเวลาราชการ

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 4 ธ.ค. 2563 เวลา 14.52 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)