คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ Prof.Dr.Sirikasem Sirilak,M.D.,MBA. Dean Faculty of Medicine Narasuan University
 
ผู้มีจิตศรัทธามอบเครื่องให้ความอบอุ่นผู้ป่วย(PATIENT WARMING) มูลค่า96,300 บาทให้ รพ.มน. (ดู 195 ครั้ง)
 

     เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ผศ.พญ.อินทิพร โฆษิตานุฤทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสนับสนุนการศึกษา เป็นตัวแทน คุณบุญรัตน์ โฆษิตานุฤทธิ์ มอบเครื่องให้ความอบอุ่นผู้ป่วย(PATIENT WARMING) มูลค่า96,300  บาท ให้กับ รพ.มหาวิทยาลัย โดย รศ.พญ.รสสุคนธ์  คชรัช รองคณบดีฝ่ายการแพทย์ และผศ.นพ.บดินทร์  บุตรธรรม  รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานวัตกรรม เป็นผู้รับมอบ

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พ. 30 ธ.ค. 2563 เวลา 16.43 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)