คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ Prof.Dr.Sirikasem Sirilak,M.D.,MBA. Dean Faculty of Medicine Narasuan University
 
3 ขั้นตอนสำคัญ นิสิต/บุคลากร : กลับ มน. ปลอดภัยไร้ COVID-19 (ดู 323 ครั้ง)
 

3 ขั้นตอนสำคัญ สำหรับ นิสิต บุคลากร มน.
กลับมหาวิทยาลัยปลอดภัย COVID-19


 

ขอความร่วมมือ นิสิต บุคลากร ม.นเรศวร ทุกท่าน ทำ 2 ขั้นตอนดังต่อไปนี้
เพื่อรายงานตัว และคัดกรองความเสี่ยง
COVID-19 เมื่่อกลับเข้าสู่มหาวิทยาลัย

 

1. ลงทะเบียน คัดกรองเข้าจังหวัดพิษณุโลก 
ลิงก์ http://covid19.plkhealth.go.th/saveplk/web/index.php

2. ลงทะเบียนเข้ามหาวิทยาลัย และทำแบบคัดกรองความเสี่ยง
ลิงก์ https://covid.menu.nu.ac.th/mornor/language

3. ดาวน์โหลด App : หมอชนะ ตัวช่วยจำไทม์ไลน์ แจ้งเตือนเมื่อใกล้กลุ่มเสี่ยง
ลิงก์ https://www.dga.or.th/th/profile/2176/

(เจ้าหน้าที่จะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับ)

เมื่อทำแบบคัดกรองเสร็จแล้วให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร็งครัด หากอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จำเป็นต้องเข้ารับการตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์ ให้ท่านแจ้งยังหน่วยงานต้นสังกัดทราบโดยทันที และเดินทางมาตรวจที่ ARI Clinic รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร

แจ้งต้นสังกัดกรณีอยู่ในกลุ่มเสี่ยงต้องเข้ารับการตรวจ

  • งานกิจการนิสิตทุกคณะ (กรณีเป็นนิสิต ม.นเรศวร)
  • ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
     โทร. 08-6939-9977 ตลอด 24 ชั่วโมง (กรณีเป็นนิสิต ม.นเรศวร)
  • บุคลากร แจ้งผู้บังคับบัญชาตามลำดับ

ตารางเวลาการให้บริการ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร 

  • แผนก ARI Clinic โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันและเวลาราชการ ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.  โทร.0-5596-7835
  • แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
    นอกเวลาราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  

มหาวิทยาลัยนเรศวร จะติดตามสถานการณ์จากหน่วยงานราชการต่ง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดได้แก่

1. ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)
2. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)

3. จังหวัดพิษณุโลก / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

เพื่อนำมาเป็นแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องไปด้วยกัน และ มหาวิทยาลัยจะประกาศแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้นิสิตและบุคลากร มหาวิทยลัยนเรศวร ไม่ให้เกิดความเสี่ยงหรือเกิดความเสี่ยงน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 
.
เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 มีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน และอาจคาดการณ์ได้ยาก มหาวิทยาลัยจึงขอให้นิสิต ผู้ปกครอง และบุคลากรติดตามประกาศของมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิดโดยตลอดเพราะอาจมีประกาศด่วนที่จำเป็นต้องแจ้งให้ทุกท่านทราบต่อไป

สามารถติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะได้ที่ แอปพลิเคชัน : NU Know Covid-19 ดาวน์โหลดได้แล้วทุกระบบปฏิบัติการ 

คลิกดาวน์โหลด :  http://www.med.nu.ac.th/intraOnline/application_nu_know_covid-19/

 


 

ด้วยความห่วงใย
ศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) มหาวิทยาลัยนเรศวร
.
อ่านประกาศฉบับล่าสุดมหาวิทยาลัยนเรศวร (3 ม.ค.64)
https://www.nu.ac.th/wp.../uploads/2020/03/covid-19-21.pdf

 

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อ. 12 ม.ค. 2564 เวลา 13.51 น.
โดย : นายวราชัย ชูสิงห์
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)