คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ Prof.Dr.Sirikasem Sirilak,M.D.,MBA. Dean Faculty of Medicine Narasuan University
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู 7 ครั้ง)
 

ประกาศเผยแพร่แผนเช่าคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว) จำนวน 180 ชุด จำนวน 1 รายการ

 
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 12070_ประกาศเผยแพร่แผน.pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤ. 7 ม.ค. 2564 เวลา 17.07 น.
โดย : นางประภาพร กันจู
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)