คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ Prof.Dr.Sirikasem Sirilak,M.D.,MBA. Dean Faculty of Medicine Narasuan University
 
มูลนิธิบีเจซี บิ๊กซี มอบรถเข็นวีลแชร์ จำนวน 5 คันให้กับ รพ.มน. (ดู 336 ครั้ง)
 

     เมื่อวันที่ 2  กุมภาพันธ์ 2564 มูลนิธิเจซี บิ๊กซี  บริษัทบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  จำกัด พิษณุโลก  มอบรถเข็นวีลแชร์  จากโครงการ We Share  Wheelchair จำนวน 5 คันให้กับ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย  รศ.พญ.รสสุคนธ์  คชรัตน์ รองคณบดีฝ่ายการแพทย์เป็นผู้รับมอบ

     คณะแพทยศาสตร์ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบคุณมูลนิธิเจซี บิ๊กซี  บริษัทบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  จำกัด พิษณุโลก  มา ณ โอกาสนี้

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พ. 3 ก.พ. 2564 เวลา 12.18 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)