คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ Prof.Dr.Sirikasem Sirilak,M.D.,MBA. Dean Faculty of Medicine Narasuan University
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้และการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (MEQ) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 (ดู 433 ครั้ง)
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้และการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (MEQ) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1

สอบวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิตแพทย์ลงทะเบียน ณ โถงหน้าห้องเอกาทศรถ 9 ชั้น 3 อาคารสิรินธร เวลา 06:50 น.

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 12216_กำหนดการและข้อปฏิบัติการสอบ MEQ 2563 ครั้งที่ 1.pdf
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 12216_การปรับจำนวนข้อสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ).pdf
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 12216_ประกาศรายชื่อ MEQ 2563-1 ลำดับที่ 1-98.pdf
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 12216_ประกาศรายชื่อ MEQ 2563-1 ลำดับที่ 99-133.pdf
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 12216_ประกาศรายชื่อ MEQ 2563-1 ลำดับที่ 134-159.pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 22 ก.พ. 2564 เวลา 17.48 น.
โดย : น.ส.จันจิรา รอดท่าหอย
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)