คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ Prof.Dr.Sirikasem Sirilak,M.D.,MBA. Dean Faculty of Medicine Narasuan University
 
การรับสมัครสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้และการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Questions) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 (ดู 347 ครั้ง)
 

การรับสมัครสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้และการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Questions) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2

รับสมัครระหว่างวันที่ 22 - 25 มีนาคม 2564

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยวัดและประเมินผล โทร. 055-96-7960

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 12369_ประกาศรับสมัครสอบ CE ขั้นตอนที่ 3 (MEQ) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2.pdf
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 12369_ประกาศรับสมัครสอบ NL ขั้นตอนที่ 3 (MEQ) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2.pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 15 มี.ค. 2564 เวลา 09.49 น.
โดย : น.ส.จันจิรา รอดท่าหอย
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)