คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ Prof.Dr.Sirikasem Sirilak,M.D.,MBA. Dean Faculty of Medicine Narasuan University
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (National License Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 3 (ดู 318 ครั้ง)
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (National License Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 3

สอบวันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 ณ ห้อง CC2-801 (พื้นราบ) ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์

นิสิตแพทย์สามารถเข้าตรวจสอบรายชื่อได้ด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์

http://medednu.somee.com/NL3_MEQ_2563-3-name  หรือ  http://medednu2.somee.com/NL3_MEQ_2563-3-name

และให้ผู้เข้าสอบกรอกแบบคัดกรองความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) : https://forms.gle/yzSBSqzBRJqmpMNs7

นิสิตแพทย์ลงทะเบียน ณ โถงหน้าห้องชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2 เวลา 06.50 น. - 07.10 น.

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยวัดและประเมินผล โทร. 055-96-7960

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 12880_กำหนดการ และข้อปฏิบัติ NL3 MEQ 2563 ครั้งที่ 3.pdf
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 12880_ปชส.แนวปฏิบัติ_26มิ.ย.64.pdf
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 12880_ข้อสั่งการ คกก.รตต. (26 มิ.ย. 64).pdf
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 12880_5701-2564_คส.จ.พล.โควิด19_25มิ.ย.64.pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อ. 29 มิ.ย. 2564 เวลา 10.45 น.
โดย : น.ส.จันจิรา รอดท่าหอย
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)