คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
ประกาศคณะแพทยศาสตร์เรื่องผลการพิจารณาปารประมูลราคาหาผู้เช่าพื ้นทึี่เพื่อจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดจำนวน 5 ล็อค (ดู 8304 ครั้ง)
 

ประกาศคณะแพทยศาสตร์เรื่องผลการพิจารณาการประมูลราคาหาผู้เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดจำนวน 5 ล็อค

 
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 4063_ผลประกาศ 5 ล็อค.pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อ. 23 พ.ค. 2560 เวลา 09.53 น.
โดย : นางธิดารัตน์ จักรทอง
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)