คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
แบบประเมินกิจกรรมเทิดพระเกียรติวันปิยมหาราช (ดู 453 ครั้ง)
 

ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์

ร่วมตอบแบบประเมินกิจกรรมเทิดพระเกียรติวันปิยมหาราช

23 ตุลาคม 2560

 

https://goo.gl/ehx3tC

 

 

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤ. 19 ต.ค. 2560 เวลา 22.39 น.
โดย : นายทินกรณ์ หาญณรงค์
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)