คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
จ้างบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำเย็น Chiller ประจำอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา (แบบรวมอะไหล่) จำนวน 1 งาน (ดู 316 ครั้ง)
 

จ้างบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำเย็น Chiller ประจำอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา (แบบรวมอะไหล่) จำนวน 1 งาน จำนวนเงิน 499,000 บาท คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 5333_สแกนตารางแสดงวงเงิน.pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อ. 19 ธ.ค. 2560 เวลา 13.38 น.
โดย : นางประภาพร กันจู
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)