คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์ ประจำอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 1 งาน (ดู 322 ครั้ง)
 

จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์ ประจำอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนเงิน 360,000 บาท

 
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 5337_วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง.pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อ. 19 ธ.ค. 2560 เวลา 15.08 น.
โดย : นางประภาพร กันจู
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)