คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
ขอเชิญอาจารย์สังกัดคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ ผศ. รศ. Fast Tract ปีงบประมาณ 2561 (ดู 456 ครั้ง)
 

     ขอเชิญอาจารย์สังกัดคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ ผศ. รศ. Fast Tract ปีงบประมาณ 2561 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนความรู้ และทักษะด้านการใช้สถิติในการวิจัยทางการแพทย์ ให้กับอาจารย์แพทย์สามารถเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการได้ตามระยะเวลาสมควร

      สามารถส่งแบบฟอร์มเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ที่ งานวิจัย ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2560

      สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุภาวดี ทวนหอม โทร.7928

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 5354_Fast Track 61.pdf
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 5354_form-fast-tract-61.pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤ. 21 ธ.ค. 2560 เวลา 11.39 น.
โดย : นายทินกรณ์ หาญณรงค์
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)