คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
ขออนุมัติจ้างตรวจวิเคราะห์โครโมโซมจากน้ำคร่ำ จำนวน 210 ครั้ง (ดู 297 ครั้ง)
 

ขออนุมัติจ้างตรวจวิเคราะห์โครโมโซมจากน้ำคร่ำ จำนวน 210 ครั้ง จำนวนเงินทั้งสิ้น 493,500 บาท คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 5368_ราคากลาง(จ้างตรวจวิเคราะห์โครโมโซมจากน้ำคร่ำ จำนวน 210 ครั้ง).pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พ. 27 ธ.ค. 2560 เวลา 11.30 น.
โดย : นางประภาพร กันจู
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)