คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มอบเงินบริจาค เงินรายได้จากการจัดจำหน่ายธงเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2560 (ดู 493 ครั้ง)
 

          วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 16.30 น. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับมอบเงินบริจาค เงินรายได้จากการจัดจำหน่ายธงเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2560 จากสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นจำนวนเงิน 41,409 บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าบาทถ้วน) สบทบทุนเข้ากองทุนมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้องรับรองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 29 ม.ค. 2561 เวลา 12.56 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)