คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
ชมรมดนตรีสากล มอบเงินบริจาคที่ได้รับจากการจัดโครงการ Medicine Singing Contest ครั้งที่ 5 (ดู 509 ครั้ง)
 

          วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 16.30 น. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับมอบเงินบริจาคที่ได้รับจากการจัดโครงการ Medicine Singing Contest ครั้งที่ 5 จากชมรมดนตรีสากลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นจำนวนเงิน 8,400 บาท (แปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) สบทบทุนเข้ากองทุนมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้องรับรองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 29 ม.ค. 2561 เวลา 13.02 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)