คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
ค่ายอาสาพัฒนาสังคม ประจำปีการศึกษา 2560 ณ รร.บ้านห้วยปลาไหล อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก (ดู 551 ครั้ง)
 

          วันที่ 27-28 มกราคม 2561 สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับ ชมรมอาสาพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาสังคม ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนบ้านห้วยปลาไหล อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก นำโดยนายแพทย์จตุวิทย์ หอวรรณภากร รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต นายแพทย์รวิสุต เดียวอิศเรศ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญาชั้นคลินิก (ที่ปรึกษาโครงการ) และทีมแพทย์ พร้อมนิสิตแพทย์ชั้นปรีคลินิก เข้าร่วมทำกิจกรรมอาสา อาทิ การทาสีโต๊ะและเก้าอี้ การทาสีสนามเด็กเล่น ทำความสะอาดและปรับปรุงห้องสมุด การให้ความรู้เรื่องสุขภาพเบื้องต้นต่างๆ การจัดตรวจโรคและระดับน้ำตาลในเลือด โดยมีนักเรียนและชาวบ้านบริเวณนั้นให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี ขอขอบคุณผู้ประสานงานทุกฝ่าย ทั้งทางมหาวิทยาลัยนเรศวร และทางโรงเรียนบ้านห้วยปลาไหล สำหรับการจัดกิจกรรมดีๆ ที่ให้ประโยชน์กับสังคมในครั้งนี้ ส่งเสริมให้นิสิตแพทย์ได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานทางด้านต่างๆ เสริมสร้างอัตลักษณ์แพทย์ 7 ดาว เพื่อการเป็นแพทย์ที่ดีในอนาคตต่อไป

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 26 มี.ค. 2561 เวลา 18.42 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)